Blisko 200 osób, przedstawicieli i członków wspólnot katolickich, działających na terenie archidiecezji katowickiej, wzięło udział w Kongresie Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Katowickiej. Wydarzenie odbyło się po raz ósmy, a jego tematem przewodnim była tajemnica Eucharystii.

Kongres otworzył metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, który przewodniczył również porannej mszy św. w kościele akademickim na rozpoczęcie spotkania. W homilii, zwracając się do zebranych, mówił: - Kończący się rok liturgiczno-duszpasterski – przeżywany w mocy Bożego Ducha, nie oznacza zakończenia naszego zaangażowania. Przeciwnie, po tym roku - świadomi darów i charyzmatów otrzymanych od Ducha Świętego - jeszcze z większą determinacją musimy dać świadectwo prawdzie, co oznacza opowiadanie się za tym, który jest Prawdą, Drogą i Życiem.  

Arcybiskup Wiktor Skworc przypomniał, że naszym powołaniem i zadaniem jest uobecnianie Królestwa Bożego, które nie jest z tego świata, tak jak nie jest ze świata Ten, którego przyzywamy w codziennej modlitwie słowami: „Przyjdź królestwo Twoje!”. - Warunkiem obecności i rozwoju królestwa Bożego w świecie, aż osiągnie ono swoją pełnię w wieczności, jest ewangelizacja - podkreślał metropolita katowicki.  Zatem w działalności społecznej katolików świeckich nie można odsuwać jej na dalszy plan - dodawał. - To właśnie ewangelizacja winna być pierwsza, gdyż dzięki niej Chrystus zstępuje w świat, w ludzką kulturę, by dokonać jej pełnego wyzwolenia z grzechu i jego struktur, z nędzy materialnej i duchowej - zaznaczał Pasterz Kościoła katowickiego. - Pamiętajcie, że wartość Waszych wspólnot, jak również wartość Kościoła diecezjalnego, mierzy się nie liczbą wyznawców, ale ewangelicznym świadectwem, jakie dają stanowiące go wspólnoty. Dlatego będąc nawet małą wspólnotą, możecie wiele uczynić dla królestwa Bożego - przekonywał abp Wiktor Skworc. Na koniec homilii zachęcał członków wspólnot: - Bądźcie katolicką awangardą, która wraz z innymi stowarzyszeniami i ruchami przyczyniać się będzie do budowania Kościoła, do tego, aby rosło Królestwo Chrystusa, aby On zwyciężał – w nas i przez nas - wszak jest zbawicielem człowieka. Jedynym.

Członkowie ruchów i stowarzyszeń debatowali na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wysłuchali trzech konferencji poświęconych tematyce Eucharystii - w nawiązaniu do rozpoczynającego się programu roku duszpasterskiego. Potem wzięli udział w spotkaniach w grupach. - Kongres, który w archidiecezji katowickiej odbywa się w rytmie dwuletnim, jest naszą małą drogą synodalną - wyjaśniał ks. Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego katowickiej kurii. - Zwołujemy liderów, moderatorów, przedstawicieli wszystkich ruchów, wspólnot, stowarzyszeń działających na terenie naszej archidiecezji, zrzeszonych w Radzie Ruchów, po to, by spojrzeć na zadany temat. Z jednej strony spojrzeć bardzo teoretycznie, bo są wykłady, a z drugiej - również praktycznie, poprzez dzielenie się swoim własnym doświadczeniem w pracy w małych grupach. Chodzi o inspirację i przekazanie własnego doświadczenia tego, co przeżywamy w swoich wspólnotach - mówił ks. Roman Chromy.

Magdalena Ręka wraz z mężem, Franciszkiem, z Fundacji "Gaudete" od początku powstania Rady Ruchów są zaangażowani w tę inicjatywę. - Chcemy mówić głośno o "Gaudete" jako o naszym przesłaniu, chcemy "Gaudete", czyli radość, wprowadzić do Eucharystii - wyjaśnia Magdalena Ręka. - Ta radość wypływa z naszego życia chrześcijańskiego - dodaje. Ruch "Gaudete" zajmuje się edukacją, wspieraniem osób potrzebujących, ale i rodzin. - To, co tutaj wypracujemy, przedstawimy w naszych grupach, a nasi członkowie przedstawią to później w swoich parafiach - powiedział Witold Zmysłowski, przewodniczący Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich archidiecezji katowickiej. Te materiały zostaną także przekazane członkom ruchów i stowarzyszeń katolickich w całej Polsce.

W Radzie Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Katowickiej zrzeszonych jest 40 różnych wspólnot gromadzących dzieci, młodzież i dorosłych. To ich przedstawiciele uczestniczyli w kongresie na auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach.

Agnieszka Skrzypczyk-Plaza / Radio eM / KAI

Najnowsze

25 lipiec 2021

Błogosławieństwo pojazdów w Tychach

Uroczystej sumie odpustowej w parafii pw. św. Krzysztofa przewodniczył bp Adam Wodarczyk...

19 lipiec 2021

Podziękowanie za kondolencje

Bp Adam Wodarczyk dziękuje za modlitwę i słowa wsparcia w związku ze...

17 lipiec 2021

Wielki Ślązak trafił na pomnik

Tym Ślązakiem jest Henryk Sławik. Bohater, który w czasie II wojny światowej...

14 lipiec 2021

Chcemy pomagać osobom, które mogły doznać skrzywdzenia w Kościele

Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Katowickiej oraz Przewodniczący Zespołu...

12 lipiec 2021

Święto Leśników w katedrze

Pracownicy Lasów Państwowych zgromadzili się w katowickiej katedrze poniedziałek 12 lipca na...

09 lipiec 2021

Słowo Arcybiskupa Katowickiego

DO WIERNYCH I DUCHOWIEŃSTWA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ