Dzisiaj, w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, w parafii katedralnej w Katowicach odbył się odpust. Mszy św. pontyfikalnej w samo południe przewodniczył metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Uroczysta liturgia była też dziękczynieniem za 30 lat działalności lokalnej Caritas.

Abp Wiktor Skworc w homilii przypomniał, że wspólnota Kościoła od początku żyła pierwszym i najważniejszym przykazaniem Jezusa, przykazaniem miłości Boga i bliźniego. - Wspólnota Kościoła od początku żyła też realnością a nawet przekonaniem o bliskości Sądu Ostatecznego, często wołała Maranatha – przyjdź Panie Jezu i przygotowywała się na Dzień Pański uczynkami miłości i miłosierdzia. Odpowiadała organizowaniem pomocy, która z biegiem czasu przybierała formy zorganizowane, struktury Caritas - zaznaczał metropolita katowicki.

Msza św. pontyfikalna w katowickiej katedrze była dziękczynieniem za Caritas archidiecezji katowickiej. W roku 1924, kiedy jeszcze formalnie nie istniała diecezja – tylko administratura apostolska – już istniały początki zorganizowanej działalności charytatywnej. - W parafiach najbardziej dotkniętych kryzysem gospodarczym i bezrobociem zakładano komitety lokalne, otwierano kuchnie ludowe oraz organizowano dni głodnych - przypominał hierarcha. Zbierano wówczas żywność, odzież oraz datki pieniężne, które rozdzielano pomiędzy potrzebujących. Inicjatorem tych działań był administrator apostolski a potem pierwszy biskup katowicki, August Hlond. To on utworzył, w porozumieniu z władzami wojewódzkimi, Śląski Komitet Ratunkowy.

Kolejni biskupi katowiccy także włączali się w taka działalność charytatywną.
Niestety, została ona zabroniona w czasie okupacji i w czasach komunistycznych. - I choć zlikwidowano instytucje i struktury, nie przestała w parafiach działać miłość chrześcijan, miłość wspólnot parafialnych wobec najbardziej potrzebujących - mówił abp Wiktor Skworc. Męczennikiem Caritas stał się wówczas Sługa Boży ks. Jan Macha, kandydat na ołtarze, który właśnie za posługę miłości miłosiernej został stracony pod gilotyną w katowickim więzieniu 3 grudnia 1942r.
 
W latach osiemdziesiątych pojawiały się zwiastuny odradzania dawnego Caritas. Wtedy w Katowicach działała Komisja Charytatywna Episkopatu Polski a na jej czele stał biskup pomocniczy Czesław Domin. - Ostatecznie po zmianach społecznych i politycznych w naszym kraju, dnia 12 listopada 1989 roku ówczesny biskup katowicki Damian Zimoń erygował Caritas Diecezji Katowickiej. Patronem tej instytucji ustanowił św. Brata Alberta - przypominał Pasterz Kościoła katowickiego.

Przez 30 lat instytucjonalnej działalności Caritas nastąpił rozkwit ośrodków Caritas i podległych jej placówek. Dzieło Caritas jest realizowane w 17-stu ośrodkach, które prowadzą 63 placówki. Stałą pomoc codziennie otrzymuje 2500 potrzebujących. Caritas archidiecezji katowickiej na co dzień zajmuje się osobami niepełnosprawnymi ruchowo, intelektualnie i psychicznie. W domach Caritas miejsce znajdują chorzy przewlekle i terminalnie, ludzie w podeszłym wieku, bezdomni i samotni. Prowadzone są też ośrodki dla dzieci i młodzieży. Ponadto Caritas codziennie realizuje 13 programów pomocowych wspierając kilkanaście tysięcy osób.   

Abp Skworc mówił, że przed nami kolejny etap rozwoju Caritas archidiecezji katowickiej. Chodzi o parafialne wspólnoty, bo - jak powiedział hierarcha - "istnieje oczekiwanie na aktywność parafialnych zespołów Caritas".

- Uroczystość Chrystusa Króla przynagla nas do działania na rzecz ubogich duchowo i materialnie. Do udzielania pomocy Chrystusowi, który przychodzi do nas w ubogich. Do działania nie przymusza nas strach – wizja sądu ostatecznego – „tylko wiara, która działa przez miłość” ( por. Ga 5,6), wiara, która wyraża się w miłości miłosiernej. Takiej wiary wam życzę i o taką wiarę wołam! - powiedział na zakończenie homilii metropolita katowicki.

Do udziału we Mszy św. pontyfikalnej zaproszeni zostali pracownicy, wolontariusze i podopieczni Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz wierni zaangażowani w parafialnych zespołach charytatywnych. Zaproszone były też  dzieci i młodzież ze szkolnych kół Caritas wraz z opiekunami. Po Eucharystii wręczone zostały wyróżnionym wiernym archidiecezjalne medale Pro Christi Regno.

Agnieszka Skrzypczyk-Plaza | Radio eM | KAI
Foto: Krzysztof Gawor

Najnowsze

25 lipiec 2021

Błogosławieństwo pojazdów w Tychach

Uroczystej sumie odpustowej w parafii pw. św. Krzysztofa przewodniczył bp Adam Wodarczyk...

19 lipiec 2021

Podziękowanie za kondolencje

Bp Adam Wodarczyk dziękuje za modlitwę i słowa wsparcia w związku ze...

17 lipiec 2021

Wielki Ślązak trafił na pomnik

Tym Ślązakiem jest Henryk Sławik. Bohater, który w czasie II wojny światowej...

14 lipiec 2021

Chcemy pomagać osobom, które mogły doznać skrzywdzenia w Kościele

Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Katowickiej oraz Przewodniczący Zespołu...

12 lipiec 2021

Święto Leśników w katedrze

Pracownicy Lasów Państwowych zgromadzili się w katowickiej katedrze poniedziałek 12 lipca na...

09 lipiec 2021

Słowo Arcybiskupa Katowickiego

DO WIERNYCH I DUCHOWIEŃSTWA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ