- Udzielając dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Św. osobom, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem, biskupi odpowiedzieli na oczekiwania społeczne. Świadczą o tym m.in. wczorajsze telefony do kurii, zarówno księży zatroskanych o swoich parafian, jak i zmartwionych wiernych - powiedział ks. Roman Chromy w Radiu eM.

Wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom naszym słuchaczy i wszystkich wiernych redakcja Radia eM wprowadza zmiany na antenie.

Informacja o zmianie trybu pracy urzędów Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Metropolita Katowicki udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej w archidiecezji katowickiej

Rada Stała Episkopatu wprowadza w kościołach środki ostrożności.

List arcybiskupa katowickiego do osób pełniących funkcję kościelnego.

Abp Wiktor Skworc ustanowił zespół organizacyjny beatyfikacji czcigodnego sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy.

W II niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęło się studium przygotowawcze do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św., organizowane przez Wydział Duszpasterski katowickiej Kurii.

- Cieszy, że wobec zagrożenia koronawirusem rząd i opozycja próbują razem rozwiązywać problemy, docierać z informacjami do społeczeństwa i budować wspólny front walki z zagrożeniem, którego do końca nie znamy - powiedział abp Wiktor Skworc w Radiu eM.

13 edycja Święta upłynie pod hasłem "Rodzina przestrzenią spotkania" i rozpocznie się 23 maja w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.