Z przykrością zawiadamiamy, że w 51 roku życia, w 25. roku Chrystusowego kapłaństwa zmarł w Tychach ksiądz Andrzej Filuś, rocznik święceń 1996,
wikariusz Parafii Świętego Benedykta Opata w Tychach.

Jego pogrzeb odbędzie się:
- w czwartek, 14.05.br. o godzinie 12.00 eksporta w
kościele Świętego Benedykta Opata w Tychach z uczestnictwem przedstawicieli wspólnot parafialnych;
- w piątek, 15.05.br. o godzinie 11.00 Msza Święta pogrzebowa w kościele Najświętszej Maryi Panny
na terenie Parafii Krzyża Świętego w Mysłowicach.

Zmarłego polecamy modlitwie wiernych oraz odprawieniu Mszy świętej przez księży w miejscu swojego zamieszkania.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Ks. Andrzej Filuś urodził się 27 stycznia 1970 roku w Mysłowicach, w religijnej rodzinie Józefa i Teresy z domu Adamskiej. Ojciec był górnikiem KWK „Mysłowice”, matka zajmowała się domem. Miał siostrę Joannę i brata Stanisława. Ochrzczony został 29 marca 1970 roku w kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach. Od trzeciej klasy szkoły podstawowej był ministrantem, następnie lektorem i animatorem ministrantów. Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej uczęszczał do Liceum Zawodowego w Zespole Szkół Hutniczo – Mechanicznych w Katowicach – Szopienicach. Uzyskał tytuł zawodowy elektromechanika urządzeń przemysłowych. Przez rok pracował w kopalni „Mysłowice”. Egzamin maturalny zdał w 1990 roku. Był postrzegany jako opanowany i uparcie dążący do celu, pewny siebie, „chętny do każdego rodzaju pracy”. Interesował się sportem, muzyką, wędkarstwem.
W 1990 roku został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Jako kleryk cieszył się dobrą opinią. W seminarium kierował Agendą książkową, był mężem zaufania i duktorem piątego roku. Związał się z Ruchem Focolari. Wybrał seminarium naukowe z prawa kanonicznego i pod kierunkiem o. prof. Wenantego Zuberta OFM napisał pracę magisterską „Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej w świetle obowiązującego prawa”. Święcenia diakonatu otrzymał 23 kwietnia 1995 roku w Katowicach – Dąbrówce Małej z rąk bp. Gerarda Bernackiego. Staż duszpasterski odbywał w parafii Świętej Jadwigi w Chorzowie.
Święcenia prezbiteratu otrzymał 11 maja 1996 roku z rąk Arcybiskupa Damiana Zimonia w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w parafii Wniebowzięcia NMP w Radzionkowie – Rojcy (1996-2000), gdzie był katechetą w Szkole Podstawowej nr 14 i 19, prowadził ministrantów i Oazę. Następnie posługiwał jako wikariusz w parafii św. Wojciecha w Mikołowie (2000-2001), Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej - Halembie (2001-2002), św. Józefa Robotnika w Katowicach – Józefowcu (2002-2006), Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie (2006-2009), Ducha Świętego w Chorzowie (2009-2010), św. Krzysztofa w Tychach (2010-2011), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pszowie – Krzyżkowicach (2011-2014), św. Urbana w Paniówkach (2014), Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu Zdroju (2015), św. Benedykta Opata w Tychach (od 2016). Pracował jako katecheta w szkołach: podstawowej, zawodowej, gimnazjum, liceum. Od 2012 roku był kapelanem szpitala miejskiego w Rydułtowach, a od 1 września 2016 roku kapelanem Hospicjum im. Św. Kaliksta I w Tychach.    
Zmarł 12 maja 2020 w 51 roku życia i 25 roku kapłaństwa na probostwie parafii św. Benedykta Opata w Tychach. Jego pogrzeb odbył się 15 maja 2020 roku, w Parafii Krzyża Świętego w Mysłowicach. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej (stary cmentarz).

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.