Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Konstanty Stalmach, ojciec księdza Zbigniewa Stalmacha, kapelana szpitalnego w parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Chorzowie.

Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek, 2 lipca o godz. 12.00 w kaplicy cmentarza komunalnego w Katowicach przy ul. Murckowskiej.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.