Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. ks. Andrzej Wieczorek, l. 61, kapelan szpitalny na terenie parafii Świętego Jacka w Katowicach-Ochojcu.

Uroczystości pogrzebowe będą miały następujący porządek:

  • czwartek, 7.10.br. o godz. 15.30 - eksportacja w kościele parafii Świętego Jacka w Katowicach-Ochojcu,
  • piątek, 8.10.br. w parafii Świętego Franciszka z Asyżu w Miotku, diecezja gliwicka:
    • o godz. 10.00 - wyprowadzenie z kaplicy i czuwanie modlitewne w kościele,
    • o godz. 11.00 - liturgia pogrzebowa.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

ŚP. KSIĄDZ ANDRZEJ WIECZOREK - rodził się 12 marca 1960 roku w Tarnowskich Górach w pobożnej rodzinie Wilhelma i Krystyny z domu Walutek. Miał jedną starszą siostrę Gabrielę. Chrzest święty otrzymał 27 marca 1960 roku w kościele parafialnym pw. Świętych Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. Tam też 27 października 1969 roku przyjął sakrament bierzmowania.
W roku 1967 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowskich Górach. Po jej ukończeniu kontynuował naukę w Technikum Mechaniczno – Elektrycznym w Tarnowskich Górach. Cieszył się dobrą opinią nauczycieli i kolegów szkolnych. Był koleżeński, należał do harcerstwa. Ukończył szkołę w 1980 roku i uzyskał tytuł technika elektryka o specjalności elektrotechnika przemysłowa.
Ostateczną decyzję o wstąpieniu do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach podjął w trakcie rekolekcji dla maturzystów. Podczas formacji seminaryjnej odbywał obowiązkowy staż pracy w Fabryce Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych w Tarnowskich Górach w charakterze montera aparatów tlenowych. Pracę dyplomową napisał na temat: „Działalność Ojców Kamilianów w szpitalu dla alkoholików pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Tarnowskich Górach w latach 1904-1909”. Święcenia diakonatu otrzymał w Piekarach Śląskich 16 lutego 1986 roku przez posługę biskupa Józefa Kurpasa. Święceń prezbiteratu w katowickiej katedrze udzielił mu 31 stycznia 1987 roku biskup Damian Zimoń.
Po święceniach prezbiteratu został wikariuszem w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju (1987-1990). Następnie pełnił posługę wikariusza w parafiach: Świętego Wawrzyńca i Świętego Antoniego w Rudzie Śląskiej – Wirku (1990-1999), gdzie był też katechetą w Zespole Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika oraz II Liceum Ogólnokształcącym, Świętej Barbary w Bieruniu Nowym (1999-2002) oraz był katechetą w tamtejszym Zespole Szkół Zawodowych, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kobiórze (2002-2004).
W 2004 roku przystąpił do egzaminu proboszczowskiego i został proboszczem parafii Świętych Cyryla i Metodego w Knurowie. Jako proboszcz był katechetą w Zespole Szkół Zawodowych i kapelanem Szpitala w Knurowie. Był wicedziekanem dekanatu Knurów (2005-2009).
Dnia 31 sierpnia 2014 roku został mianowany kapelanem w Szpitalu Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i rezydentem w parafii Świętego Jacka w Katowicach - Ochojcu.
Zmarł 2 października 2021 roku w Katowicach - Ochojcu w 62. roku życia i w 35. roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 8 października w parafii Świętego Franciszka z Asyżu w Miotku (diecezja gliwicka).
Archiwum Kancelarii Kurii w Katowicach

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.