Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Anna Sporny (lat 79), siostra ks. Jana Janiczka, proboszcza parafii św. Pawła w Rudzie Śl. - Nowym Bytomiu.

Jej pogrzeb odbędzie się w piątek, 23 września, o godz. 12.00 w parafii św. Mikołaja w Lublińcu.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.