Seria redagowana przez ks. Janusza Wilka i wydawana nakładem wydawnictwa Księgarni św. Jacka została wyróżniona prze Stowarzyszenie Wydawców Katolickich.

Nagrodę Feliksa Specjalnego wręczono podczas uroczystej gali w Warszawie. Odebrał ją prezes księgarni dk. Tadeusz Cieślik.

Pomysłodawca serii ks. dr hab. Janusz Wilk jest biblistą. Aktualnie posługuje jako rekolekcjonista w domu rekolekcyjnym w Wodzisławiu Śl.-Kokoszycach.

"To obecnie najmłodsza propozycja wydawnicza oferowana polskiemu czytelnikowi zainteresowanemu lekturą Biblii. Jej adresatami są osoby, które nie tylko chcą poznawać słowo Boże, lecz również nim żyć. Nazwa całej serii wydawniczej wywodzi się z typu komentarza, który w formie krótkich wskazówek – impulsów, stara się wieloaspektowo wyjaśnić poszczególne perykopy danej księgi" – czytamy na stronie wydawnictwa.

Grono osób opracowujących poszczególne księgi Pisma Świętego w serii tworzą polscy bibliści, znawcy i miłośnicy Biblii. Tekst Pisma Świętego został ponownie przetłumaczony z języka oryginalnego (greckiego) na komunikatywny język polski.

Komentarz do wszystkich ksiąg Nowego Testamentu będzie składał się z 19 tomów. Na ten moment dostępna jest również Pieśń nad pieśniami – otwierająca opracowania Starego Testamentu.

Poniżej lista tomów z zakresu Nowego i Starego Testamentu (*wytłuszczeniem zaznaczono tomy, które już się ukazały). Dostępne tomy możecie zakupić tutaj lub w naszych księgarniach stacjonarnych.

NOWY TESTAMENT
I.1 – Ewangelia według Świętego Mateusza (rozdz. 1–13) (ks. Zdzisław Żywica)
I.2 – Ewangelia według Świętego Mateusza (rozdz. 14–28) (ks. Zdzisław Żywica)
II – Ewangelia według Świętego Marka
III – Ewangelia według Świętego Łukasza (ks. Tomasz Kusz)
IV – Ewangelia według Świętego Jana (Beata Urbanek)
V – Dzieje Apostolskie
VI – List do Rzymian
VII – Pierwszy List do Koryntian (Anna Rambiert-Kwaśniewska, ks. Mariusz Rosik)
VIII – Drugi List do Koryntian (ks. Marcin Kowalski)
IX – List do Galatów
X – List do Efezjan
XI – List do Filipian (ks. Janusz Wilk)
XII – List do Kolosan. List do Filemona (bp Zbigniew Kiernikowski)
XIII – Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan (Anna Rambiert-Kwaśniewska)
XIV – Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza, List do Tytusa (Listy pasterskie) (ks. Janusz Wilk)
XV – List do Hebrajczyków
XVI – List Świętego Jakuba (ks. Józef Kozyra)
XVII – Pierwszy i Drugi List Świętego Piotra. List Świętego Judy
XVIII – Pierwszy, Drugi i Trzeci List Świętego Jana
XIX – Apokalipsa Świętego Jana (ks. Dawid Ledwoń)

STARY TESTAMENT
Tom XIX – Pieśń nad pieśniami (ks. Krzysztof Bardski)

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.