Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. ks. Maciej Węglarz (lat 45), kapłan diecezji gliwickiej, pochodzący z parafii św. Herberta Biskupa w Wodzisławiu Śl.

Uroczystości pogrzebowe:

  • eksporta odbędzie się w środę 25 stycznia br. o godz. 18.00 w parafii Matki Boskiej Piekarskiej - Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Tarnowskich Górach-Opatowicach;
  • pogrzeb odbędzie się w czwartek 26 stycznia br. o godz. 11.00 w parafii św. Herberta Biskupa w Wodzisławiu Śląskim.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.