Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. ks. dr Leon Połednik (lat 80), pochodzący z Turzyczki, wyświęcony w Katowicach w 1967 roku, inkardynowany do diecezji Paderborn w 1989 roku.

Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę, 4 marca 2023 r. o godz. 12.00, w parafii MB Wszechpośredniczki Łask i św. Antoniego w Wodzisławiu Śl. - Jedłowniku. Wyprowadzenie z kaplicy przedpogrzebowej o 11.45..

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.