Z przykrością zawiadamiamy, że dziś, tj. 23 listopada 2023 r. zmarł śp. ksiądz Tadeusz STACHOŃ, lat 69, rocznik święceń 1980 (44. rok kapłaństwa), emerytowany proboszcz Parafii Bożego Ciała w Jankowicach (k. Rybnika).

Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę, 25 listopada br. w Parafii Bożego Ciała w Jankowicach (k. Rybnika):

  • o godz. 10.30 - modlitwa różańcowa,
  • o godz. 11.00 - Msza Święta pogrzebowa.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

ŚP. KS. TADEUSZ STACHOŃ - urodził się 7 października 1954 roku w Hołdunowie jako syn Pawła i Anny zd. Klyczka. Ochrzczony został 24 października 1954 roku w Parafii Świętego Klemensa w Lędzinach. Do bierzmowania przystąpił 9 kwietnia 1967 roku w Parafii Chrystusa Króla w Hołdunowie. Miał dwie siostry i dwóch braci.
W 1961 roku rozpoczął swoją edukację w ośmioklasowej Szkole Podstawowej, a po jej ukończeniu został uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu Starym. Liceum ukończył zdając egzamin maturalny w 1973 roku. W kwestionariuszu opinii absolwenta szkoły, ówczesny dyrektor placówki zanotował: „posiada umiejętność logicznego i krytycznego myślenia. Jest zdyscyplinowany, aktywny na zajęciach”.
Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, które w tamtym czasie znajdowało się w Krakowie. W trakcie formacji odbył tzw. staż pracy. Jako alumn, od 1 sierpnia 1977 roku do 31 maja 1978 roku podjął pracę fizyczną w Państwowym Zakładzie „POLAM-KONTAKT” w Brzezince w charakterze galwanizera. Święcenia diakonatu otrzymał w Popielowie, 6 marca 1979 roku z rąk bpa Józefa Kurpasa. Święcenia prezbiteratu przyjął 3 kwietnia 1980 roku w Katowicach z rąk bpa Herberta Bednorza.
We wszystkich opiniach o ks. Tadeuszu z okresu formacji seminaryjnej powtarza się jak refren stwierdzenie, że chętnie wypełniał swoje obowiązki, z radością podejmował to, o co go proszono, codziennie uczestniczył w Mszy Świętej i przystępował do Komunii Świętej, a jego pobożność i postawa budowała innych. W seminarium pracował w Zespole Misyjnym i przez rok był redaktorem Gazetki Misyjnej. Był też infirmarzem. „Skupiony na modlitwie w kaplicy. Męska pobożność. Zaangażowany w życie seminaryjne” – zapisał ówczesny rektor ks. Stefan Cichy, późniejszy biskup.
Po święceniach prezbiteratu swoją posługę duszpasterską, z dniem 10 maja 1980 roku, rozpoczął od Parafii Świętych Cyryla i Metodego w Knurowie, gdzie został wikariuszem. Tam też katechizował w wymiarze 20 godzin tygodniowo, zajmował się ministrantami, opiekował się chórem oraz posługiwał w miejscowym szpitalu. Następnie dekretem biskupa został wikariuszem w Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Szczygłowicach (1983-1986), gdzie katechizował w wymiarze 27 godzin tygodniowo, a później w Parafii Świętego Jerzego w Rydułtowach (1986-1989), gdzie również był katechetą i prowadził lekcje religii w wymiarze 17 godzin tygodniowo. Kolejną placówką jego posługi wikariuszowskiej była Parafia Wszystkich Świętych w Pszczynie (1989-1994), w której między innymi katechizował 18 godzin tygodniowo w tamtejszym Zespole Szkół Samochodowych. Ostatnią placówką wikariuszowską ks. Tadeusza była Parafia Chrystusa Króla w Katowicach (1994-1995), gdzie pracował tylko przez rok, ponieważ z dniem 26 sierpnia 1995 roku został mianowany przez ówczesnego abpa Damiana Zimonia administratorem Parafii Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich. Rok później, dnia 1 września 1996 roku otrzymał nominację na urząd proboszcza tejże parafii. Od 1997 roku był Asystentem Kościelnym Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, zaś w latach 1998-2003 roku był wicedziekanem Dekanatu Boguszowice, później ojcem duchownym księży tego dekanatu w latach 2003-2008. W 2008 roku został mianowany dziekanem Dekanatu Boguszowice na dwie kadencje, tj. do 2017 roku. W międzyczasie, od 2010 roku powierzono mu zadanie budowy nowego kościoła w Michałkowicach na terenie parafii Bożego Ciała w Jankowicach, gdzie później powstała nowa parafia.
W 2021 roku zwrócił się do ówczesnego ordynariusza abpa Wiktora Skworca z prośbą o zwolnienie z urzędu proboszcza Parafii Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich. Było to związane z osiągnięciem przez ks. Tadeusza wieku emerytalnego oraz – jak napisał – pogarszającym się stanem zdrowia wymagającym leczenia. Z dniem 31 lipca został zwolniony z urzędu i przeniesiony na emeryturę. Zamieszkał na terenie Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czerwionce-Leszczynach – Czuchowie.
Zmarł 23 listopada 2023 roku w 70. roku życia oraz 44. roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 25 listopada 2023 roku w Parafii Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich. Tam został pochowany. Liturgii pogrzebowej przewodniczył bp Grzegorz Olszowski.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.