Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Lucyna Szymon (62 l.) mama księdza Jakuba Szymona (rocznik święceń 2014), wikariusza Parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach.


Jej pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 22 kwietnia br. o godzinie 12.00 w Parafii Świętej Barbary i Świętego Józefa w Jastrzębiu-Zdroju.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.