Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Józef Wylężek (l. 68), ojciec ks. Marcina Wylężka (rocznik święceń 2008).

Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek, 9 maja o godz. 11.00 w Parafii Świętego Michała Archanioła w Siemianowicach Śląskich - Michałkowicach.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.