Z przykrością zawiadamiamy, że  zmarła śp. Janina Piszczek lat 88, matka ks. Andrzeja Piszczka (rocznik święceń 1989), proboszcza Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rybniku-Rybnickiej Kuźni.


Jej pogrzeb odbędzie się w czwartek, 16 maja br.:

  • o godz. 8.30 - modlitwa różańcowa za Zmarłą w Parafii WNMP w Rybnickiej Kuźni
  • o godz. 11.00 - Msza św. pogrzebowa w Parafii Św. Marii Magdaleny w Tychach.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.