Z przykrością zawiadamiamy, że dzisiaj (tj. 8 czerwca), w wieku 59 lat, w 35. roku kapłaństwa, zmarł śp. ks. Grzegorz Glenc (rocznik święceń 1990), proboszcz parafii św. Barbary w Katowicach - Giszowcu.

Jego pogrzeb odbędzie się w piątek, 14 czerwca br. w parafii św. Barbary w Katowicach - Giszowcu:
•    o godz. 10.00 - modlitwa różańcowa,
•    o godz. 11.00 - msza święta pogrzebowa.

Śp. ks. Grzegorz zostanie pochowany na cmentarzu parafii św. Jerzego w Rydułtowach..

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

ŚP. KS. GRZEGORZ GLENC, urodził się 4 stycznia 1965 roku w Rydułtowach w rodzinie Stanisława i Elfrydy z domu Hanczuch. Miał starszego brata. Został ochrzczony 17 stycznia 1965 roku w Parafii Świętego Jerzego w Rydułtowach, gdzie 7 kwietnia 1979 roku otrzymał również sakrament bierzmowania. Ukończył szkołę podstawową oraz Liceum Ogólnokształcące im. Karola Świerczewskiego w Rydułtowach. W roku 1984 uzyskał świadectwo dojrzałości. W wieku 12 lat został ministrantem, następnie lektorem i pełnił te posługi, aż do czasu wstąpienia do seminarium. Od 14 roku życia należał do Ruchu Światło-Życie. Co roku brał udział w letnich rekolekcjach oazowych, najpierw jako uczestnik, a potem jako animator. Jego pasjami był sport oraz muzyka.
Myśl o kapłaństwie towarzyszyła mu już w wieku szkolnym. Do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach zgłosił się po maturze. Na trzecim roku studiów odbył dwumiesięczny staż pracy w Szpitalu Miejskim w Rydułtowach. W seminarium udzielał się w zespole ekumenicznym i pełnił posługę w zakrystii. Uczęszczał na seminarium naukowe z katolickiej nauki społecznej. Napisał pracę magisterską na temat „Katolicka Działalność Społeczno-Polityczna Księdza Roberta Engela w latach posługi kapłańskiej 1861-1900” pod kierunkiem ks. dr. Janusza Wycisło. W 1990 roku uzyskał tytuł magistra na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Trzy lata później obronił licencjat z teologii pastoralnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
Święceń diakonatu udzielił mu bp Gerard Bernacki 2 kwietnia 1989 roku w Parafii Świętej Marii Magdaleny w Wodzisławiu Śląskim-Radlinie. Święcenia kapłańskie przyjął natomiast 12 maja 1990 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk bp. Damiana Zimonia. Jako neoprezbiter, w ramach zastępstw wakacyjnych, posługiwał w parafiach: Świętego Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej-Orzegowie, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wiśle.
Był wikariuszem w parafiach: Świętej Marii Magdaleny w Tychach (1990-1993), Świętego Andrzeja Boboli w Czerwionce-Leszczynach (1993-1996), Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu-Zdroju (1996-2000), Świętej Barbary w Katowicach-Giszowcu (2000-2004) oraz Świętego Józefa Robotnika w Katowicach-Józefowcu (2004-2007). Katechizował w następujących szkołach: Zespole Szkół Budowlanych i Mechanicznych w Tychach, Szkole Podstawowej nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, Zespole Szkół Górniczo-Elektrycznych w Jastrzębiu, Zespole Szkół Hutniczo-Mechanicznych w Katowicach oraz Szkole Podstawowej nr 17 w Katowicach.
W 2007 roku został mianowany proboszczem Parafii Przemienienia Pańskiego w Katowicach. Od 2012 roku pełnił urząd proboszcza Parafii Świętej Barbary w Katowicach-Giszowcu.
Zmarł po ciężkiej chorobie 8 czerwca 2024 roku. Przeżył 59 lat, z czego 34 lata w kapłaństwie.   Jego pogrzeb odbył się 14 czerwca 2024 roku w Parafii Świętej Barbary w Katowicach-Giszowcu. Został pochowany na cmentarzu Parafii Świętego Jerzego w Rydułtowach.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.