Z przykrością zawiadamiamy, że w poniedziałek 1 lipca zmarł śp. ks. Lesław Przepłata, lat 59, rocznik święceń 1992, proboszcz Parafii Świętego Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju.


Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek, 4 lipca br. w Parafii Świętego Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju:

  • o godz. 10.00 - modlitwa różańcowa,
  • o godz. 11.00 - Msza św. pogrzebowa.

    Pochowany zostanie na parafialnym cmentarzu.

 

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Śp. ks. Lesław Przepłata urodził się 7 sierpnia 1964 r. w Jarosławiu jako syn Mariana i Stanisławy zd. Kruk. Ochrzczony został 29 sierpnia 1964 r. w parafii Św. Walentego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wiązownicy koło Jarosławia. Tam też, przystąpił do Pierwszej Komunii Św. w maju 1973 r. Bierzmowany zaś był już w Tychach w parafii Św. Jana Chrzciciela w 1977 r.
Ukończył Szkołę Podstawową nr 13 w Tychach i w kontynuował swoją edukację w Technikum Rolniczym w Pszczynie. Później podjął naukę w Policealnym Studium Ogrodniczym w Pszczynie. Maturę zdał w 1985 r. W liceum był przewodniczącym klasy oraz członkiem Ligi Obrony Przyrody, a w podstawówce należał do Związku Harcerstwa Polskiego. W 1986 r. wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. O kapłaństwie zaczął myśleć już około 3 lat wcześniej.
Był animatorem Ruchu Światło-Życie oraz ministrantem w parafii Św. Jana Chrzciciela w Tychach. Ówczesny proboszcz, ks. Wojciech Wyciślik, napisał o nim w 1986 r.: „jest człowiekiem skromnym, zdyscyplinowanym i zaangażowanym” oraz „jego postawa podczas sprawowania Najświętszej Ofiary [jest] pełna wiary, skupienia i powagi”. W trakcie formacji seminaryjnej współprowadził wakacyjne rekolekcje ministranckie, ruchu Dzieci Maryi oraz oazy. Brał udział w festiwalach Gaude-Fest. Był w zespole technicznym ARMO, inicjatorem zespołu „Pro Vita” oraz kierownikiem Rady Kleryckiej przez jeden rok.
Dnia 7 kwietnia 1991 r., w Mysłowicach-Janowie Miejskim, otrzymał święcenia diakonatu z rąk biskupa Janusza Zimniaka. Jako diakon swój staż duszpasterski odbył w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej-Bykowinie. Proboszcz parafii stażowej napisał o nim, że „jest materiałem na dobrego kaznodzieję”. Dnia 16 maja 1992 r. z rąk ówczesnego arcybiskupa katowickiego Damiana Zimonia otrzymał święcenia prezbiteratu. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem biskupa Gerarda Bernackiego „Obrona nienarodzonego życia”, co wiązało się z jego bioetycznymi zainteresowaniami. Wśród jego zainteresowań były również turystyka i sport, komputery i podróże, a także problemy moralne.
Po święceniach, w ramach tzw. zastępstw wakacyjnych, został skierowany do pracy duszpasterskiej w charakterze wikariusza parafialnego najpierw w parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku (14.06-16.07.1992), później w parafii Matki Bożej Różańcowej w Świętochłowicach-Chropaczowie (30.07-29.08.1992). Pierwszą jego placówką duszpasterską była parafia Św. Ducha w Świętochłowicach-Bytkowie (1992-1995), gdzie katechizował w Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 12. Kolejnym miejscam posługi wikariuszowskiej księdza Lesława była parafia Św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku (1995-1998), gdzie często podejmował zadanie w kancelarii parafialnej, w których – wg opinii ks. Franciszka Skórkiewicza, ówczesnego proboszcza parafii – był biegły. Później była to parafia Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej-Goduli (1998-2001), gdzie katechizował w Szkołach Podstawowych nr 39 i nr 40, a dodatkowo w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej-Orzegowie. W tym czasie był też oddelegowany do prac związanych z XI Ogólnopolskim Festiwalu Religijnej Gaude-Fest 2000 w Ustroniu. Należy wspomnieć, że od 1998 r. był członkiem zarządu tego festiwalu. Następnie został skierowany do posługi w parafiach: Św. Józefa w Chorzowie (2001-2005), gdzie katechizował w Gimnazjum nr 6, Św. Wojciecha w Mikołowie (2005-2008), Św. Antoniego z Padwy w Chorzowie (2008-2011), gdzie był katechetą w Zespole Szkół Ekonomicznych. W 2010 r. ukończył czterosemestralne studia podyplomowe z zarządzania parafią na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.
Z dniem 31 lipca 2011 objął parafię Św. Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju, gdzie był proboszczem przez ostatnie 13 lat i posługiwał w Zespole Sanatoryjno-Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu. W 2014 r. został wybrany przez księży dekanatu wicedziekanem. W 2017 r. przeżywał 25-lecie święceń. W 2021 r. został mianowany Duszpasterzem Rolników w Archidiecezji Katowickiej.
Zmarł 1 lipca 2024 r. w 60. roku życia i 33. roku kapłaństwa, po długiej skrywanej chorobie, której do samego końca nie dawał za wygraną. Msza pogrzebowa została odprawiona 4 lipca 2024 r. w parafii Św. Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju. Liturgii żałobnej przewodniczył  arcybiskup Adrian Józef Galbas SAC. Homilię wygłosił ks. Łukasz Kleczka SDS, wieloletni przyjaciel śp. ks. Lesława, pochodzący z parafii Św. Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.