24 listopada 2019 roku, w 69 roku życia i w 40 roku kapłaństwa, zmarł emerytowany proboszcz parafii św. Jacka w Stanowicach ks. Eugeniusz Durczok.

Ceremonie pogrzebowe odbędą się w piątek, 29 listopada 2019 roku w parafii Św. Jacka w Stanowicach:

  • o godz. 14:00 – modlitwa różańcowa
  • o godz. 15:00 – Msza św. pogrzebowa

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju.
Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.