Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Stanisław Kracla (lat 94), tata ks. Józefa Kracli, emerytowanego proboszcza parafii Świętego Klemensa w Lędzinach.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Krystyna Spyra (lat 83), mama ks. Jacka Spyry, rezydenta w Parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Chorzowie i ks. Marka Spyry, proboszcza Parafii Świętego Michała Archanioła w Katowicach.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Leon Bonecki (lat 73), tata ks. Zenona Boneckiego, misjonarza fidei donum w Zambii.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła Felicja Gańczorz, lat 94, matka ks. Stanisława Gańczorza (rocznik święceń 1979), emerytowanego proboszcza Parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach.

Z przykrością zawiadamiamy, że w piątek 20 maja zmarł śp. o. Robert Skup OMI, odpowiedzialny za formację w nowicjacie, wieloletni misjonarz ludowy.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.