Z przykrością zawiadamiamy, że 14 kwietnia zmarła Siostra M. Christiana Busz SCB, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie w latach 1996 – 2008.

Z przykrością zawiadamiamy, że 5 kwietnia 2023 r. zmarł śp. ksiądz Mateusz TOMANEK, lat 41, rocznik święceń 2008 (15 rok kapłaństwa), dyrektor Domu Rekolekcyjnego im. bp. Stanisława Adamskiego oraz Gospodarstwa Rolnego Archidiecezji Katowickiej w Kokoszycach.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Salomea KOPKA, lat 92, matka księdza Edwarda KOPKI (rocznik święceń 1986), proboszcza parafii Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Orzeszu - Zawiści.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Leszek Radosz (lat 86), tata śp. ks. Piotra Radosza (rocznik 1995).

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Jan ZYCH, lat 77, ojciec księdza Grzegorza ZYCHA (rocznik święceń 1997), prezbitera naszej archidiecezji pracującego w Republice Czeskiej w Archidiecezji Ołomunieckiej.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.