Z przykrością zawiadamiamy, że 21 października zmarła śp. Małgorzata Płonka (87 lat), mama ks. Krzysztofa Płonki, pracującego w Mołdawii.

Z przykrością zawiadamiamy, że 16 października 2021 roku, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł, pochodzący z naszej archidiecezji, z Zabrza - Pawłowa, śp. ks. Kazimierz Szalasta (rocznik święceń 1970), były proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olszynie i Świętego Józefa w Kaletach - Jędrysku.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Zofia Zygmunt (68 lat), mama ks. Jarosława Zygmunta, pracującego w Republice Czeskiej.

Z przykrością zawiadamiamy, że 12 października zmarł śp. Stefan Walczyński (66 lat), tata ks. Michała Walczyńskiego, wikariusza w parafii Świętego Józefa w Rudzie Śląskiej.

Z przykrością zawiadamiamy, że 10 października zmarła śp. Janina Tomczykiewicz, siostra ks. Kazimierza Sobola, administratora parafii św. Jacka w Katowicach - Ochojcu.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.