Z przykrością zawiadamiamy, że w wieku 94 lat zmarła śp. Maria Kiwadowicz mama księdza Romana Kiwadowicza (rocznik święceń 1985).

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Jan Węglarz, ojciec zmarłego w 2023 roku ks. Macieja Węglarza (rocznik święceń 2003), który pełnił posługę w diecezji gliwickiej.

Z przykrością zawiadamiamy, że wczoraj, w wieku 88 lat, w 63. roku kapłaństwa, zmarł śp. ks. Ryszard Lapczyk (rocznik święceń 1961), emerytowany proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czernicy.

Z przykrością zawiadamiamy, że w wieku 98 lat zmarła śp. Maria Jaromin siostra księdza prałata Bernarda Czerneckiego.

Z przykrością zawiadamiamy, że 8 marca 2024 r. zmarł śp. ksiądz Andrzej Morawski, lat 72, rocznik święceń 1976, emerytowany proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Jana Bosko w Katowicach-Piotrowicach.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.