Z przykrością zawiadamiamy, że 2 listopada 2021 zmarł śp. Ireneusz Walenty Zieliński, l. 83, ojciec ks. Zbigniewa Zielińskiego (rocznik święceń 1998), pracującego w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Z przykrością zawiadamiamy, że 28 października 2021 roku, zmarł śp. ks. Andrzej Maślanka (rocznik święceń 1980), emerytowany proboszcz parafii Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Bojszowach.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Cecylia Kotisz, l. 81, mama pracującego w Czechach ks. Jacka Kotisza (rocznik święceń 1998).

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Małgorzata Labus, siostra ks. prałata Stefana Wylężka, rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

Z przykrością zawiadamiamy, że w piątek 22 października w Brig w Szwajcarii zmarł śp. ks. Józef Pośpiech, najstarszy kapłan Archidiecezji Katowickiej posługujący w Szwajcarii.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.