Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Alfred Rabenda (lat 80), tata ks. Marka Rabendy z rocznika święceń 1993.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł ks. Kanonik Marian Kubecki, pochodzący z Tarnowskich Gór, wyświęcony w Katowicach w 1973 roku. Przed emeryturą był proboszczem parafii św. Małgorzaty w Dębowcu, a wcześniej przez 13 lat na.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Janusz Siemianowski (lat 56), brat ks. Piotra Siemianowskiego, proboszcza parafii Trójcy Przenajświętszej w Palowicach.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Mirosław Auguścik (lat 67), tata ks. Mariusza Auguścika, wiceoficjała Sądu Metropolitalnego.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Eugenia Kalisz, lat 88, matka siostry Samueli Kalisz SCB, boromeuszki pochodzącej Bielszowic.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.