Instytuty zakonne męskie

Archidiecezja Katowicka

2010-11-01

BONIFRATRZY Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego - Ordo Hospitalarium S. Joannis a Deo

Domy w archidiecezji:

Katowice-Bogucice, ul. Markiefki 87, 40-211 Katowice,
tel./fax: +48 32 258 95 82.
Pielęgnacja chorych w szpitalu i duszpasterstwo szpitalne braci bonifratrów.
Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów,
tel.: +48 32 357 62 00,
e-mail: szpital@bonifratrzy.katowice.pl

DOMINIKANIE Zakon Kaznodziejski - Ordo Praedicatorum

Dom w archidiecezji:

Katowice, ul. Sokolska 12, 40-084 Katowice; tel.: +48 32 203 70 15,
e-mail: katowice.przemienienie@archidiecezjakatowicka.pl

Duszpasterstwo parafialne.

FRANCISZKANIE Zakon Braci Mniejszych - Ordo Fratrum Minorum
Minister prowincjalny: o. Antonin Kazimierz BRZĄKALIK OFM, ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice-Panewniki, kom.: +48 609 03 53 94, tel./fax: +48 32 252 18 97, e-mail: prowincjal@ofm.deum.pl

Kuria Prowincjalna: ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice-Panewniki, tel./fax: +48 32 252 53 51, e-mail: kuria@ofm.deum.pl

Wyższe Seminarium Duchowne: ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice, tel./fax: + 48 32 252 68 05.
Nowicjat: ul. Klasztorna 2, 63-910 Miejska Górka, tel. + 48 65 547 44 35.

Domy w archidiecezji:

Chorzów-Klimzowiec, ul. Franciszkańska 1, 41-506 Chorzów, tel.: +48 32 241 33 37, e-mail: ofmchorzow@wp.pl

Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe, duszpasterstwo  parafialne i rekolekcyjno-misyjne. 7 ojców, 2 braci.

Katowice-Panewniki, ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice, tel. + 48 32 252 68 70, + 48 32 252 52 91, proboszcz +48 32 202 14 44.

Kuria Prowincjalna, Wyższe Seminarium Duchowne, juniorat braci, Franciszkański Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego (FODA), Franciszkański Ruch Apostolski (FRA), duszpasterstwo parafialne, rekolekcyjno-misyjne i duszpasterstwo sióstr zakonnych. 34 ojców, 33 alumnów, 14 braci.

Katowice-Stare Panewniki, ul. Panewnicka 463, 40-774 Katowice, tel. +48 32 252 73 58.

Duszpasterstwo parafialne. 5 ojców, 1 brat.

Rybnik, ul. gen. Józefa Hallera 19, 44-200 Rybnik, tel./fax: parafia +48 32 422 22 48, klasztor +48 32 422 69 82.

Duszpasterstwo parafialne, rekolekcyjno-misyjne i charytatywne. 8 ojców, 3 braci.

Rybnik-Zamysłów, ul. Franciszkańska 22, 44-218 Rybnik,  tel.: +48 32 424 94 14.

Duszpasterstwo parafialne. 3 ojców, 2 braci.

Tychy, ul. Paprocańska 90, 43-100 Tychy.

Duszpasterstwo parafialne, rekolekcyjno-misyjne. 7 ojców.

KAPUCYNI Zakon Braci Mniejszych Kapucynów - Ordo Fratrum Minorum Capucinorum

Dom w archidiecezji:

Katowice-Załęże, ul. Gliwicka 195/1, 40-859 Katowice,  kom.: +48 692 789 784.

Wspólnota Braci Itinerantów, 4 braci kapłanów.

OBLACI

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej - Congregatio Missionariorum Oblatorum Sanctissimae et Immaculatae Virginis Mariae

Dom w archidiecezji:

Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, 40-129 Katowice, tel.: + 48 32 203 71 91, +48 32 203 78 63, fax: +48 32 203 69 82, e-mail: katowice@oblaci.pl, www.oblaci.katowice.pl

Duszpasterstwo parafialne, misje ludowe. 23 ojców, 2 braci.

PIJARZY Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych - Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum

Dom w archidiecezji:

Katowice-Piotrowice, ul. Pijarska 7, 40-750 Katowice, kom.: +48 668 864 713, e-mail: katowice@pijarzy.pl

Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych (szkoła podstawowa i gimnazjum). 2 ojców.

SALETYNI Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów - Congregatio Missionariorum Dominae Nostrae a La Salette

Dom w archidiecezji:
Mysłowice-Krasowy, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 33, 41-409 Mysłowice, tel.: +48 32 225 11 21, e-mail: krasowy@saletyni.pl,
www.myslowice.saletyni.pl

Referat Misji Zagranicznych Misjonarzy Saletynów, tel.: +48 32 225 15 86, kom.: +48 797 907 488, e-mail: misje@saletyni.pl, www.misje.saletyni.pl

3 kapłanów, 1 brat.

SALEZJANIE Towarzystwo Salezjańskie - Societas Sancti Francisci Salesii

Domy w archidiecezji:

Kobyla, ul. Kościelna 7, 44-285 Kornowac, tel.: +48 32 430 12 25.

Duszpasterstwo parafialne. 2 kapłanów.

Pogrzebień, ul. Brzeska 4a, 44-285 Kornowac, tel.: +48 32 430 12 37,
e-mail: pogrzebien@sdb.krakow.pl

Duszpasterstwo parafialne, kapelania w domu sióstr salezjanek. 4 kapłanów (1 kapłan - kapelan - mieszka w Kietrzu).

Świętochłowice-Zgoda, ul. Wojska Polskiego 82, 41-603 Świętochłowice, tel.: +48 32 345 21 66, +48 32 345 21 67, tel./fax: +48 32 345 21 68,
e-mail: swietochlowice@salezjanie.com.pl

Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko”, 4 kapłanów.

SALWATORIANIE Towarzystwo Boskiego Zbawiciela - Societas Divini Salvatoris

Domy w archidiecezji:

Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 38, 43-230 Goczałkowice Zdrój,
tel.: +48 32 738 69 30.

Kapelania u sióstr salwatorianek. 1 kapłan.

Mikołów, pl. Salwatorianów 2, 43-190 Mikołów, tel.: +48 32 226 24 71.

Duszpasterstwo parafialne. 8 kapłanów.

Mikołów, pl. Salwatorianów 1, 43-190 Mikołów, skr. poczt. 111, tel.: +48 32 226 28 32.

Salwatoriański Referat Misji Zagranicznych. 3 kapłanów.

Mikołów-Śmiłowice, ul. Jesionowa 11, 43-190 Mikołów, tel.: +48 32 226 14 65.

Duszpasterstwo parafialne. 2 kapłanów.

Żory, ul. Rybnicka 17, 44-240 Żory, tel.: +48 32 434 29 06.

Kapelania sióstr boromeuszek. 1 kapłan.

WERBIŚCI Zgromadzenie Słowa Bożego - Societas Verbi Divini

Dom w archidiecezji:

Rybnik, ul. Henryka Wieniawskiego 7, 44-200 Rybnik, tel.: +48 32 432 97 21, fax: +48 32 432 97 20.

Duszpasterstwo parafialne.

Dom Misyjny Królowej Apostołów. 7 kapłanów, 1 brat zakonny.

ZGROMADZENIA MĘSKIE