Bp Gerard Bernacki

Biskup senior

Biskup Gerard Bernacki

zdjęcie: Marek Piekara /Foto Gość

Archidiecezja Katowicka

2010-08-23

Posługę kapłańską rozpoczął jako wikariusz w Orzeszu, skąd został przeniesiony do Bielska-Białej. Tam był wikariuszem w parafii św. Mikołaja. W latach 1974-1977 był rekolekcjonistą w Kokoszycach. Następnie podjął studia na Uniwersytecie "Gregorianum" w Rzymie. W 1979 r. otrzymał tytuł doktora teologii życia wewnętrznego. Studiował na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie. Po powrocie do kraju w 1984 r. został  proboszczem w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku. W latach 1984-1988 był sekretarzem biskupa ordynariusza. W 1988 r. został katowickim biskupem pomocniczym i biskupem tytularnym Sala Consilina. Na emeryturę przeszedł 31 stycznia 2012 roku.

Dewiza biskupa: "Czyńcie, cokolwiek wam powie". Dr nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej i teologii życia wewnętrznego. Nagrody i odznaczenia: w 2008 r. Nagroda Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. kard. A. Hlonda w Mysłowicach "Sapere Aude" (Temu, który odważył się być mądrym).

herb_bp_bernacki

Urodzony: 3.11.1942 r. w Książenicach.
Święcenia kapłańskie: 4.06.1967 r. w Katowicach.
Święcenia biskupie: 16.04.1988 r. w Katowicach.
Biskup pomocniczy katowicki do 31.01.2012 r.
Zmarł 21.12.2018 r. w Prudniku.

BISKUPI ZMARLI