Śp. ks. Wojciech Kuczera

2011-01-27

Urodził się 28 sierpnia 1966 roku w Rybniku. Był synem Walentego i Stefanii z domu Skorupa. Był najmłodszym z siedmiorga rodzeństwa. Ochrzczony został 18 września 1966 roku w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Roju. Tam również przyjął 30 listopada 1980 roku sakrament bierzmowania. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Roju, a do Liceum Ogólnokształcącego - w Rybniku. W rodzinnej parafii w Roju był ministrantem, lektorem i psałterzystą. Po zdaniu w 1985 roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. W czasie rocznego urlopu pracował w Oddziale PCK w Wieliczce. Napisał pracę dyplomową z Pisma Świętego na temat "Wiara Abrahama". Święcenia diakonatu przyjął z rąk bp. Gerarda Bernackiego 7 kwietnia 1991 roku w Pszczynie. Staż duszpasterski odbył w parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku. Święceń prezbiteratu udzielił mu 16 maja 1992 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach abp Damian Zimoń.

Po zastępstwach wakacyjnych w Orzegowie i Pszowie Kuczera  był wikariuszem w parafiach: NSPJ w Bykowinie (1992-1995), św. Antoniego w Chorzowie (zastępstwo - 1995), w Nowym Bytomiu (1995-1997), Pstrążnej (do 1998), Wilchwach (do 2000), Szczygłowicach (do 2005), Morgach (do 2009). W 2005 roku uzyskał tytuł magistra teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od sierpnia 2009 roku był wikariuszem w parafii św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym.

Zmarł 17 stycznia 2011 roku  w Żorach-Roju. Pochowany został w Żorach-Roju.

Kapłani zmarli