Śp. ks. Józef Piekorz

2013-05-08

Urodził się 24 września 1948 roku w Bieruniu Starym w rodzinie Romana i Jadwigi z domu Grycman. W miejscowym kościele św. Bartłomieja został ochrzczony 17 października 1948 roku i przyjął bierzmowanie 2 czerwca 1962 roku. W rodzinnej miejscowości uczęszczał do Szkoły Podstawowej, a potem do Liceum Ogólnokształcącego; w 1966 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W 1968 roku jego rodzina zamieszkała w Hołdunowie. Od października 1970 do sierpnia 1971 roku odbył staż pracy w zakładzie urządzeń klimatycznych oraz w składnicy metali nieżelaznych w Imielinie. Święcenia diakonatu przyjął z rąk bp. Czesława Domina 29 czerwca 1972 roku w Siemianowicach Śląskich, a święceń prezbiteratu udzielił mu 19 kwietnia 1973 roku w Katowicach bp Herbert Bednorz.

W ramach zastępstwa duszpasterskiego po przyjęciu święceń kapłańskich posługiwał w parafiach: św. Wojciecha w Mikołowie, Chrystusa Króla w Hołdunowie i Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach. Ks. Piekorz był wikariuszem w parafiach: Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich (do 1977 roku), św. Michała Archanioła w Ornontowicach (zastępstwo, 1977), św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej-Aleksandrowicach (do 1978), Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Maciejkowicach (do 1979), św. Jana Chrzciciela w Tychach (do 1982) i św. Marii Magdaleny w Tychach (1982). Powierzona mu została szczególna troska duszpasterska o mieszkańców dzielnicy Wartogłowiec; został mianowany proboszczem erygowanej tam parafii św. Józefa Robotnika. Następnie był przez rok wikariuszem w parafii św. Pawła w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu. W latach 1984-2006 pełnił posługę proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Skrzyszowie. W latach 1990-1995 był wicedziekanem dekanatu gorzyckiego

W 2006 roku złożył rezygnację z urzędu proboszcza i otrzymał urlop zdrowotny. Zamieszkał w Godowie.

Zmarł 6 maja 2013 roku w Godowie. Pochowany został w Skrzyszowie.

Kapłani zmarli