Śp. ks. Alojzy Borkowski

2014-02-25

Urodził się 4 czerwca 1923 roku w Cieszynie-Bobrku jako syn Józefa - pracownika biurowego - i Karoliny z domu Urbanek. Ochrzczony został w kościele św. Marii Magdaleny 17 czerwca 1923 roku. Sakrament bierzmowania otrzymał z rąk bp. Teofila Bromboszcza w Cieszynie 1 czerwca 1935 roku. Po ukończeniu 6 klas szkoły powszechnej uczęszczał do gimnazjum ogólnokształcącego - przez dwa lata w Cieszynie, a następnie w Rybniku. W 1939 roku zdał egzamin do liceum humanistycznego w Cieszynie, gdzie ponownie zamieszkali rodzice. Wybuch wojny uniemożliwił mu podjęcie nauki i zmusił do ukrywania się. Jako przymusowy robotnik został skierowany do pracy w zakładach elektromechanicznych w Cieszynie. W 1942 roku został wcielony do formacji łączności niemieckiej Luftwaffe. Po okupacyjnej zawierusze i krótkim pobycie w czeskiej niewoli pod koniec maja 1945 roku powrócił na rodzinną ziemię. W tym samym roku zdał maturę w I Liceum w Cieszynie i zgłosił się do Śląskiego Seminarium Duchownego, które wówczas znajdowało się w klasztorze ojców misjonarzy na krakowskim Stradomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1950 roku w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bp. Stanisława Adamskiego. Mszę św. prymicyjną odprawił najpierw na Jasnej Górze, a dopiero potem w rodzinnej parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

Po wakacyjnych zastępstwach w parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie oraz w Michałkowicach skierowany został do posługi wikariuszowskiej w parafii Świętych Cyryla i Metodego w Knurowie (od 1950 roku). Podczas wygnania katowickich biskupów, wskutek nieuznania decyzji ówczesnego administratora diecezji ks. Piskorza, bardzo często zmieniał parafie i służył jako kapłan tam, gdzie zapraszali go proboszczowie. Posługiwał w parafii Narodzenia NMP w Żyglinie (1951), Świętych Jana i Pawła w Katowicach-Dębie (od grudnia 1951), Po powrocie księży biskupów z wygnania skierowany został do parafii św. Józefa w Kaletach-Jędrysku (od 1956), gdzie otrzymał polecenie budowy nowego kościoła. Plany te nie zostały zrealizowane, gdyż w marcu 1960 roku w trybie natychmiastowym został skierowany jako substytut do parafii św. Małgorzaty w Kamienicy (Bielsko-Biała), by ratować ją przed objęciem przez Polski Kościół Narodowy. Przez niemal 30 lat był proboszczem tej parafii. W 1989 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w parafii św. Józefa w Kaletach-Jędrysku, gdzie wciąż służył swoim duszpasterskim doświadczeniem i pomocą.

Zmarł  29 marca 2014 roku w Kaletach-Jędrysku.

Kapłani zmarli