Śp. ks. Kazimierz Hurski

2010-08-31

hurski kazimierzUrodził się 9 marca 1935 roku w Lubomi. Tam 17 tego miesiąca został ochrzczony. Był synem Antoniego - kierownika szkoły i organisty - i Marii z domu Macura. W 1939 roku rodzina Hurskich przeprowadziła się do Gorzyc. Tam w 1941 roku Kazimierz rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej. W 1946 roku przystąpił po raz pierwszy do Komunii św., bierzmowany był 16 maja 1949 roku przez bp. Juliusza Bieńka. Od 1948 roku uczył się w Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego w Wodzisławiu Śląskim. Potrafił grać na skrzypcach i organach. Po zdaniu w 1952 roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zlikwidowaniu w 1954 roku Wydziału Teologicznego kontynuował studia w Seminarium Duchownym. Święcenia diakonatu otrzymał 10 kwietnia 1957 roku z rąk bp. Juliusza Bieńka. Studia teologiczne ukończył w 1957 roku, ale - z powodu braku wieku wymaganego do święceń prezbiteratu - został posłany do pomocy w parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich. Po dwóch miesiącach, we wrześniu 1957 roku, przeniesiony został do parafii św. Marii Magdaleny w Bielszowicach, gdzie był katechetą. Święceń prezbiteratu udzielił mu 9 marca 1958 roku w kościele parafialnym w Gorzycach biskup koadiutor Herbert Bednorz.

Od 17 marca 1958 roku był wikariuszem w Szarleju. W 1961 roku zastępował chorego proboszcza w Lubomi, a po jego śmierci był administratorem tej parafii. Obsługiwał też filię w Ligocie Tworkowskiej. Następnie był wikariuszem w Bogucicach (od 9 grudnia 1961 roku), Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich (od 1965), św. Wojciecha w Mikołowie (od 1968; był tam też duszpasterzem akademickim).

W 1972 roku został mianowany rektorem kaplicy w Kamionce, z poleceniem podjęcia próby usamodzielnienia tej części parafii. Od 1973 roku był adiutorem, a w następnym roku został proboszczem parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie. Z kolei od 1978 roku był proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim. Od 1980 roku duszpasterzował w parafii Matki Bożej Wszechpośredniczki Łask i św. Antoniego w Jedłowniku, gdzie był proboszczem aż do przejścia w 1999 roku na emeryturę.

W latach 1978-1983 był dziekanem dekanatu wodzisławskiego. W 1998 roku kapłani tego dekanatu wybrali go na swojego ojca duchownego.

Jako emeryt zamieszkał w domu rodzinnym w Gorzycach. Zmarł 29 stycznia 2006 roku w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim. Pochowany został w Gorzycach.

Kapłani zmarli