Śp. ks. prał. Władysław Student

2010-08-31

student wladyslawUrodził się 10 kwietnia 1931 roku w Niedobczycach. Po maturze, dwuletniej służbie wojskowej w Jarosławiu i pracy w fabryce maszyn w Rybniku, w latach 1954-1959 studiował w Śląskim Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1959 roku.

Był wikarym w parafiach w Kochłowicach (1959-1963), Chwałowicach (1963-1967) i Książenicach (1967-1973).

24 maja 1973 roku został mianowany przez bp. Herberta Bednorza proboszczem w bazylice NMP w Piekarach Śląskich. Rozpoczął remont kościoła, wież kościelnych oraz dachu, a następnie renowacji malowideł bazyliki, odnowił Rajski Plac i znajdujące się na nim kaplice.

W listopadzie 1986 roku otrzymał nominację na prałata Jego Świątobliwości.

W 1998 roku przeszedł na emeryturę.

22 lutego 2001 roku, w dowód szacunku i uznania dla jego autorytetu, wartości moralnych oraz czynnego uczestniczenia w życiu publicznym miasta, wkład w rozwój społeczny i kulturalny służący dobru mieszkańców Piekar Śląskich, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Piekary Śląskie.

Ostatnie lata życia spędził w domu rodzinnym w Niedobczycach, gdzie zmarł 16 grudnia 2007. Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem abp. Damiana Zimonia odbyły się 20 grudnia w bazylice NMP w Piekarach Śląskich. Ks. Student został pochowany na cmentarzu parafialnym bazyliki NMP.

Kapłani zmarli