Śp. ks. Antoni Masarczyk

xas

2019-04-01

Urodził się 17 lutego 1932 w Tarnowskich Górach jako syn Jana i Albiny zd. Fojcik. Ochrzczony został 28 lutego tegoż roku w kościele Św. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach.

Na skutek specjalnego zezwolenia Inspektora Szkolnego w Tarnowskich Górach został wcześniej przyjęty do Publicznej Szkoły Powszechnej z początkiem roku szkolnego 1938/39. W czasie okupacji uczęszczał do szkoły niemieckiej. W lutym 1945 zgłosił się do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach, które ukończył w maju 1950 zdając egzamin dojrzałości. W tym czasie również należał do Sodalicji Mariańskiej oraz Chóru Kościelnego, ukończył kurs katechetyczny, a także był uczniem w klasie śpiewu solowego Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Tarnowskich Górach.

Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Święcenia diakonatu przyjął 3 kwietnia 1955 r. w Krakowie, a święcenia prezbiteratu 5 czerwca tego samego roku w katowickiej katedrze z rąk biskupa Zdzisława Golińskiego.

Posługę kapłańską rozpoczął od zastępstw wakacyjnych w parafiach: Chrystusa Króla w Świerklańcu i Św. Augustyna w Świętochłowicach-Lipinach.

Pierwszą jego placówką wikariuszowską była parafia Św. Marii Magdaleny w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach (1955-1956), kolejnymi zaś: Św. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej-Orzegowie (1956-1959), Dobrego Pasterza w Istebnej (1959-1961) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku-Boguszowicach (1961-1968).

Następnie w latach 1968-1999 głosił Słowo Boże, sprawował sakramenty święte i przewodniczył wspólnocie ludu Bożego najpierw jako rektor, a potem proboszcz parafii Niepokalanego Serca NMP w Żorach-Rowniu, gdzie zorganizował nową placówkę duszpasterską, przewodził budowie tymczasowej kaplicy, probostwa i nowego kościoła parafialnego.

Po przejściu na emeryturę w 1999 roku mieszkał na terenie parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, nadal służąc pomocą duszpasterską. W uznaniu zasług dla Kościoła Katowickiego został w 2000 roku mianowany kanonikiem honorowym kapituły metropolitalnej w Katowicach.

Od 2015 roku ponownie zamieszkał w Żorach-Rowniu, gdzie zmarł 28 marca 2019 w 88 roku życia i 64 roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 2 kwietnia 2019 w kościele Niepokalanego Serca NMP w Żorach-Rowniu. Pochowany został na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Pogrzebowi przewodniczył bp Adam Wodarczyk.

Źródło: Archiwum Kurii Metropolitalnej

Kapłani zmarli