Śp. ks. Eligiusz Woszek

2018-01-11

Urodził się 16 listopada 1930 roku w Katowicach-Janowie jako młodszy z dwóch synów Augustyna - pracownika umysłowego Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (Wydział Kolei Wąskotorowych w Bytomiu) - oraz Kunegundy z domu Gruszka. Ochrzczony został w kościele św. Anny w Katowicach-Janowie 27 listopada 1930 roku. W 1937 roku rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej im. Józefa Piłsudskiego w Katowicach. Podczas okupacji kontynuował naukę w szkole niemieckiej, by po zakończeniu wojny rozpocząć naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Katowicach. Od 1948 roku był uczniem Państwowych Zakładów Kształcenia Handlowego, gdzie w 1950 roku złożył egzamin dojrzałości. Tego samego roku rozpoczął studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święceń diakonatu dzielił mu w Krakowie bp Franciszek Jop 3 kwietnia 1955 roku. Święcenia prezbiteratu otrzymał w Katowicach 5 czerwca 1955 roku z rąk bp. Zdzisława Golińskiego.

Po wakacyjnym zastępstwie w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach (wówczas Stalinogród) pełnił posługę wikariusza w parafiach: Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich (do 1958 roku), Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach (do 1959), św. Augustyna w Świętochłowicach-Lipinach (do 1963), św. Pawła Apostoła w Zabrzu-Pawłowie (do 1965), św. Jana Chrzciciela w Tychach (do 1969) oraz Świętych Apostołów Piotra i Pawła  w Tarnowskich Górach, gdzie pełnił również funkcję duszpasterza akademickiego. W sierpniu 1970 roku został mianowany proboszczem kościoła filialnego Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bukowie. W 1975 roku objął urząd proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Katowicach-Wełnowcu. W 1980 roku został mianowany adiutorem, a w 1981 roku - proboszczem parafii Niepokalanego Serca Maryi w Jastrzębie-Zdroju-Ruptawie.

W 1985 roku zwrócił się z prośbą o zgodę na podjęcie posługi duszpasterskiej w ówczesnej Republice Federalnej Niemiec. 14 sierpnia 1987 roku został zwolniony z urzędu proboszcza parafii Niepokalanego Serca Maryi w Jastrzębie-Zdroju-Ruptawie oraz z posługi w diecezji katowickiej i rozpoczął posługę duszpasterską w diecezji Fulda. W 1993 roku rozpoczął starania o inkardynowanie do diecezji Fulda i 1 kwietnia 1994 roku został ekskardynowany z archidiecezji katowickiej.

W 1999 roku powrócił di macierzystej diecezji i zamieszkał w Domu Świętego Józefa w Katowicach.

Zmarł 9 sierpnia 2017 roku w Rabce. Pochowany został 12 sierpnia 2017 roku na cmentarzu parafii Niepokalanego Serca Maryi w Jastrzębie-Zdroju-Ruptawie.

Kapłani zmarli