Śp. ks. Jan Bracik

xpr

2018-07-11

Urodził się 1 lutego 1946 roku w Katowicach-Giszowcu jako drugi z piątki rodzeństwa, syn Pawła i Julii zd. Lubowieckiej. Ochrzczony został w parafii św. Anny w Katowicach-Janowie. W 1960 roku ukończył szkołę podstawową i wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Katowicach. Po jego rozwiązaniu, które miało miejsce 18 lipca 1962, podjął pracę zawodową w Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Tychach jednocześnie kontynuując naukę w Liceum Ogólnokształcącym Dla Pracujących w Katowicach-Szopienicach. Po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminu dojrzałości w 1966 roku, został powołany do służby wojskowej. Po przeniesieniu do rezerwy wojskowej w dniu 16 października 1968 roku, postanowił wstąpić do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Decyzja o przyjęciu zapadła 26 października 1968 roku, a życie seminaryjne zaczęło się 3 listopada. Święcenia diakonatu przyjął 3 marca 1974 roku w Siemianowicach Śląskich-Michałkowicach z rąk bpa Herberta Bednorza, a święcenia prezbiteratu otrzymał rok później z rąk tego samego biskupa, 27 marca 1975 roku w Katowicach. Swój staż diakonacki odbywał w parafiach Orzesze oraz Kochłowice. Pracę magisterską napisał na seminarium z liturgiki u ks. Romualda Raka na temat: „Pobożność eucharystyczna w katechizmach wydanych w diecezji śląskiej”.

Posługę kapłańską rozpoczął od parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, gdzie był wikariuszem od 1 maja 1975 roku. Następnie posługiwał w parafiach: Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach od 19 sierpnia 1978 roku oraz Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Knurowie-Szczygłowicach, gdzie najpierw był wikariuszem od 31 sierpnia 1981 roku, następnie wikariuszem-ekonomem od 27 maja 1983 roku, aż w końcu objął urząd proboszcza od 10 sierpnia tegoż roku. Siedem lat później został mianowany administratorem parafii Świętego Jana Nepomucena w Krostoszowicach. Od 25 sierpnia 1990 roku rozpoczął tam swoją posługę, by rok później otrzymać dekret ustanawiający go proboszczem od 1 lipca 1991 roku. Tam pozostał przez następnych 20 lat.

Po przeniesieniu na emeryturę w 2011 roku pozostał na terenie parafii w Krostoszowicach i zamieszał w mieszkaniu nad kaplicą w Podbuczu.

Zmarł 11 lipca 2018 roku przeżywszy 72 lata, w tym 43 lat w Chrystusowym Kapłaństwie. Pochowany został 13 lipca 2018 roku na cmentarzu parafialnym w parafii Świętego Jana Nepomucena w Krostoszowicach.

Źródło: Archiwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

Kapłani zmarli