Śp. ks. Jan Klemens

xpr

2019-04-01

Urodził się 16 października 1935 roku w Cielmicach jako jeden z pięciorga dzieci Tomasza i Weroniki z domu Seweryn. Ochrzczony został w parafii Paprocany. Tam też przystąpił do I Komunii Świętej oraz Bierzmowania.

W czasie okupacji zaczął uczęszczać do Szkoły Podstawowej w Paprocanach, a po zakończeniu wojny przeniósł się do Szkoły Postawowej w Cielmicach. Po jej ukończeniu kontynuował naukę przez rok w Gimnazjum im. Świętego Jacka w ówczesnym Stalinogrodzie (dzisiejsze Katowice), a później, od 1950 roku w Niższym Seminarium Duchownym w Stalinogrodzie. W 1953 roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Święcenia diakonatu przyjął 28 marca 1958 roku w Krakowie z rąk biskupa Herberta Bednorza, a święcenia prezbiteratu 19 października 1958 roku w kaplicy Niższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach z rąk biskupa Juliusza Bieńka.

Posługę kapłańską rozpoczął od parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach (1958-1963), następnie został przeniesiony do parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Boronowie (1963-1969), gdzie najpierw pełnił posługę wikariuszowską, a po dwóch miesiącach został adiutorem parafii na czas choroby proboszcza. W końcu, w 1969 został mianowany proboszczem parafii w Boronowie. Później, w 1974 roku przeniesiono go do parafii Świętej Anny w Janowie, gdzie pełnił posługę wikariusza ekonoma, a po dwóch miesiącach został mianowany jej proboszczem aż do emerytury.

W trakcie swojej posługi kapłańskiej był opiekunem rocznika święceń 1984, wicedziekanem dekanatu Katowice-Wschód, kapelanem Szpitala Górniczego w Katowicach-Janowie, członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Katowickiej oraz Kolegium Konsultorów Diecezji Katowickiej, budowniczym domu parafialnego w Janowie, członkiem honorowym Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach oraz spowiednikiem alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. W 2003 roku został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej, a w 2005 roku Wikariuszem Biskupim ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Archidiecezji Katowickiej oraz Kapelanem Jego Świątobliwości od 2007 roku. W marcu 2012 roku został powołany do Rady ds. Osób Konsekrowanych w Archidiecezji Katowickiej.

Przeniesiony na emeryturę w 2003 roku, po prawie 29 latach posługi proboszczowskiej w Katowicach-Janowie, zamieszkał w Domu Księży Emerytów Świętego Józefa. Tam zmarł 30 marca 2019 r. w 84 roku życia, 61 roku Chrystusowego kapłaństwa. Pochowany został 3 kwietnia 2019 r. w Katowicach-Janowie.

Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył abp Wiktor Skworc. Był także obecny abp senior Damian Zimoń.

Źródło: Archiwum Kurii Metropolitalnej

Kapłani zmarli