Śp. ks. prał. Jan Szewczyk

2018-01-11

Urodził się 3 grudnia 1935 roku w Chorzowie. Młodszy z dwójki braci, syn Ernsta i Gertrudy z domu Nowak. Pochodził z parafii św. Józefa w Chorzowie, gdzie przyjmował sakramenty. Początkowo, od 7. roku życia, uczęszczał do niemieckiej szkoły podstawowej (4 lata), a po wyzwoleniu kraju wstąpił do polskiej szkoły podstawowej w Chorzowie, którą ukończył w 1950 roku. Przez kolejne 4 lata uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego im. św. Jacka w Stalinogrodzie (obecnie Katowice). Po jego ukończeniu w 1954 roku pracował w Spółdzielni Spożywców w Chorzowie w charakterze referenta. W 1955 roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.

10 kwietnia 1960 roku otrzymał święcenia diakonatu z rąk bp. Herberta Bednorza w Krakowie, zaś święcenia prezbiteratu z rąk tego samego biskupa przyjął 26 czerwca 1960 roku w katowickiej katedrze.

Posługę kapłańską rozpoczął od zastępstw wakacyjnych w chorzowskich parafiach św. Józefa i św. Antoniego. Posługę wikariusza parafialnego pełnił najpierw w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Murckach (1960-1963), później w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie (1963-1965) oraz w Piekarach Śląskich-Józefce w parafii św. Józefa (1965-1969), po czym został mianowany wikariuszem w parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej (1969-1973), a następnie wikariuszem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie.

Z początkiem roku 1975, dekretem bp. Bednorza, został mianowany rektorem kościoła pw. Znalezienia Świętego Krzyża w Skoczowie. Posługę tę pełnił przez prawie dwa lata. W listopadzie 1976 roku został mianowany wikariuszem ekonomem parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. W marcu 1976 roku został mianowany proboszczem tej parafii, w której posługiwał aż do swojej emerytury w 2003 roku.

Jako proboszcz żorskiej parafii pełnił posługę dziekana dekanatu żorskiego przez cztery kadencje (1979-2003), był członkiem Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej (1992-2007), doprowadził do powstania Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" oraz parafialnej ochronki dla dzieci w 1999 roku. Jako dziekan żorski był inicjatorem budowy siedmiu kościołów na terenie Żor, m.in. kościoła św. Jadwigi w Baranowicach.

Kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej Katowickiej (1995), uhonorowany godnością Kapelana Jego Świątobliwości (2000). Opiekun Duchowego Apostolatu Maryjnego w archidiecezji katowickiej. Duszpasterz rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach. W 2001 roku został laureatem nagrody "Phoenix Sariensis", przyznawanej przedsiębiorcom i osobom zasłużonym dla rozwoju miasta. W 2012 roku otrzymał platynowy Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla polskiego rzemiosła. Mówił o sobie: "Jestem księdzem, a nie menedżerem. (...) Szukam kontaktu ze wszystkimi, matka uczyła mnie zawsze, żeby umieć żyć w zgodzie z ludźmi. Dla mnie nie liczy się lewica, prawica, dla mnie liczy się człowiek" (fragment wywiadu, GN 7/2001).

Po przejściu na emeryturę zamieszkał w nowo wybudowanym domu parafialnym parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. W ostatnich miesiącach, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, przebywał w Domu Pomocy Społecznej w Żorach, gdzie zmarł 26 września 2017 roku.

Kapłani zmarli