Śp. ks. Stanisław Holona

xpr

2018-07-10

Urodził się 5 lutego 1936 roku w Rybniku-Popielowie jako starszy z dwojga rodzeństwa, syn Bolesława i Bronisławy zd. Ochojskiej. W 1942 roku zaczął uczęszczać do Niemieckiej Szkoły Powszechnej, a po wyzwoleniu w 1945 roku, kontynuował naukę w Szkole Podstawowej w Popielowie. Po jej ukończeniu w 1950 roku uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku. Zaraz po maturze zdał egzaminy wstępne i został przyjęty na pierwszy rok studiów na Wydziale Budownictwa Przemysłowego Politechniki Śląskiej. Po ukończeniu drugiego roku na wyższej uczelni postanowił wstąpić do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia diakonatu otrzymał 25 czerwca 1961 roku z rąk biskupa Herberta Bednorza, a rok później ten sam biskup nałożył na niego ręce udzielając mu święceń prezbiteratu w Katowicach, 24 czerwca 1962 roku.

Posługę kapłańską rozpoczął od parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku, gdzie był wikariuszem od 31 sierpnia 1962 roku. Następnie posługiwał w parafiach: Świętej Jadwigi Śląskiej w Chorzowie od 31 sierpnia 1965 roku oraz Trójcy Przenajświętszej w Bielsku od 30 sierpnia 1968 roku. We wrześniu 1971 został duszpasterzem akademickim, 23 stycznia 1973 roku został mianowany notariuszem Sądu Biskupiego w Katowicach, a 20 grudnia 1974 roku obrońcą węzła małżeńskiego. Stanowisko to piastował od 15 stycznia 1975 roku przez prawie 30 lat. Tytuł magistra teologii uzyskał 17 maja 1976 roku na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Dnia 16 sierpnia 1977 roku objął stanowisko wikariusza-ekonoma parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Pszowie, a 28 września stanowisko jej proboszcza (przez kolejnych prawie 17 lat). Dnia 20 marca 1986 roku został powołany na członka Rady Kapłańskiej Diecezji Katowickiej na pięcioletnią kadencję. W roku 1994 został mianowany proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej Anny w Gołkowicach (od 27 sierpnia). Po dziewięciu latach, 27 lipca 2003 roku został przeniesiony na emeryturę.

Po opuszczeniu gołkowickiej parafii zamieszał w rodzinnym Popielowie. Od 14 października 2003 roku - wybrany przez księży dekanatu Niedobczyce - służył im jako ojciec duchowny aż do końca swoich dni (3 kadencje). Dnia 16 listopada 2009 roku został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej.

Zmarł 6 lipca 2018 roku w rodzinnym Popielowie przeżywszy 82 lata, w tym 56 lat w Chrystusowym Kapłaństwie. Pochowany został 10 lipca 2018 roku w parafii Trójcy Przenajświętszej w Rybniku-Popielowie.

Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył abp senior Damian Zimoń. Eucharystię sprawował także bp Marek Szkudło.

Źródło: Archiwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

Kapłani zmarli