Abp Skworc: „Na wzór świętej Katarzyny, bądźcie dla świata autentycznymi świadkami Chrystusa...”

Archidiecezja Katowicka

2012-11-24

 Homilia Arcybiskupa Katowickiego w czasie Mszy Świętej
w intencji Tramwajarzy z okazji ich Święta Patronalnego – św. Katarzyny
Parafia NSPJ – Chorzów Batory – 2012-11-24

Gromadzimy się na Eucharystii sprawowanej według formularza przewidzianego na wspomnienie liturgiczne świętej Katarzyny – Waszej Patronki. Ta święta – żyjąca na przełomie III i IV wieku w Aleksandrii Egipskiej – jest czczona przez wspólnotę Kościoła jako dziewica i męczennica. Wśród autorów opisujących jej życie, byli święty Rufin i Euzebiusz z Cezarei.
Według tradycji, poniosła ona śmierć męczeńską w wieku zaledwie 18 lat. Otwarcie krytykowała prześladowania chrześcijan za czasów cesarza Maksencjusza. Jego zaś żonę, miała przekonać do przyjęcia chrześcijaństwa. Wyrok śmierci na Katarzynę zapadł po dyspucie religijnej, w której okazała się bieglejsza od pięćdziesięciu mędrców niechrześcijańskich. Część z nich zdołała nawet nawrócić. Cesarz –niezadowolony z takiego obrotu sprawy – skazał Katarzynę na śmierć poprzedzoną torturami. Legenda głosi, że odstąpiono od łamania jej kołem, gdyż zniszczenia tego narzędzia tortur dokonał Anioł, posłany z niebios ku obronie wiernej Bogu Dziewicy. Wyrok na niej wykonano przez ścięcie.
Święta Katarzyna Aleksandryjska patronuje dziś – między innymi – wielu uniwersytetom (np. paryskiej Sorbonie), ludziom nauki, filozofom
i teologom. W ikonografii przedstawiana jest w koronie, z palmą męczeństwa w dłoni i z kołem (do łamania kości) – starożytnym narzędziem kaźni. Prawdopodobnie właśnie dlatego czcimy ją dziś jako patronkę przewoźników: kolejarzy i Waszą, drodzy Tramwajarze.
Zachęcam Was zatem serdecznie, byście – wpatrzeni we wzór świętej Katarzyny – nieustannie umacniali Waszą wiarę, prosząc Boga by uczynił ją mądrą, głęboką i niezachwianą. Do takiej postawy zostaliśmy wezwani przez papieża Benedykta XVI u progu Roku Wiary, który aktualnie przeżywamy.
Dojrzała Wiara może bowiem nadać sens ludzkiemu życiu i obdarzyć je „Bożą głębią”; może otworzyć je na prawdziwą miłość. W czasach kryzysu ekonomicznego i – gorszego jeszcze – kryzysu wartości, w czasach dynamicznych przemian cywilizacyjno-kulturowych – jedynie wiara jest zdolna napełnić nasze życie miłością i pokojem.
Ojciec Święty, w liście apostolskim Porta fidei, tak o tym pisał: „Oby Rok wiary coraz bardziej umacniał naszą więź z Chrystusem Panem, gdyż tylko w Nim, jest pewność przyszłości i gwarancja prawdziwej i trwałej miłości” (PF,15).
Nie przez przypadek – drodzy Bracia i Siostry – wiara zostaje tu ukazana w ścisłym związku z miłością: „wiara bowiem bez miłości nie przynosi owocu” (PF,14), „jest martwa” (Jk 2,17).
Zapraszajcie więc Chrystusa do Waszego życia: tego rodzinnego i tego zawodowego.
Starajcie się też usilnie, aby Wasze przylgnięcie do Niego, owocowało ewangeliczną odnową relacji międzyludzkich i odważnym podjęciem służby wobec bliźnich: służby opartej na miłości. To bowiem Chrystus – i dojrzała wiara w Niego – czynią nasze życie szczęśliwym i pięknym:
Radość miłości, odpowiedź na dramat cierpienia i bólu, moc przebaczenia w obliczu otrzymanej obelgi i zwycięstwo życia nad pustką śmierci – wszystko to znajduje swoje wyjaśnienie w tajemnicy Wcielenia Chrystusa, Jego stawania się człowiekiem, dzielenia z nami ludzkiej słabości aby ją przekształcić mocą Jego zmartwychwstania” (PF,13).
Pamiętajcie, że nasza praca – jest drogą do zmartwychwstania. Pięknie napisał o tym nasz wieszcz C.K. Norwid

Bo nie jest światło,
by pod korcem stało,
Ani sól ziemi
do przypraw kuchennych,
Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy, praca - by się zmartwychwstało.

Każda ludzka praca jest godna szacunku i ma swoją wartość, bo wykonuje ją człowiek. A jeśli jest to jeszcze praca tak społecznie doniosła, jak wasza, to tym bardziej. Wszak służycie sprawie komunikacji między ludźmi – ludzie korzystają z waszej pracy, aby docierać do celu, jakim jest dotarcie do miejsca pracy, do szkoły do domu; podróżują, nawet, jeśli są to tylko dwa przystanki, aby się spotkać z innymi ludźmi...

Bracia i Siostry!
Związek życia ze zmartwychwstaniem ożywiał wiarę świętej Katarzyny, uzdalniając ją do heroicznej wierności Chrystusowi. Nosiła w sercu nadzieję na udział w nowym życiu, o którym mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii: „Ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym (...) są równi aniołom, i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania” (por. Łk 20,35-36).
Niech podobna wiara – silna, wyrażające się w czynach miłości i otwarta na nadzieję zmartwychwstania – stanie się Waszym udziałem!

Bracia i Siostry w Chrystusie!
Już jutro zainaugurujemy II Synod Katowickiego Kościoła – to skuteczne narzędzie w procesie odnawiania i ożywienia ludzkiej wiary.
Zapraszam Was serdecznie do modlitwy za to wielkie dzieło i do czynnego udziału w nim.
Jednym z zasadniczych celów Synodu jest pogłębienie w nas radosnej prawdy: wszyscy jesteśmy w Kościele i wszyscy jesteśmy Kościołem, mającym swe źródło w miłości Ojca, założonym przez Syna i prowadzonym przez Ducha Świętego. Uświadomienie sobie tego faktu, prowadzi do podjęcia odpowiedzialności za Kościół, będący naszym wspólnym Domem, naszą Ojcowizną.
W trakcie synodu, chcemy się też podjąć chrystologicznej odnowy życia naszego Kościoła diecezjalnego. Winna się ona wyrażać nade wszystko w głębokiej „reformie” nas samych: w zbliżeniu się do Chrystusa przez uporządkowanie spraw własnego sumienia oraz w codziennym dawaniu wiarygodnego świadectwa chrześcijańskiego życia.
Zachęcam Was więc, Drodzy Tramwajarze, byście – również jako grupa zawodowa – dawali czytelne i odważne świadectwo Waszej wiary!
Poświęciliśmy dzisiaj sztandar – znak Waszej jedności i pełnego dumy przywiązania do etosu zawodowego. W ten sposób poprosiliście Boga o błogosławieństwo dla Waszej trudnej i odpowiedzialnej pracy: o bezpieczeństwo dla Was i dla podróżnych, którzy dzięki Wam docierają, co dnia, do szkół i miejsc pracy, do swych domów i rodzin.
Niech święta Katarzyna wyprasza – Zarządowi i Pracownikom Tramwajów Śląskich S.A, użytkownikom komunikacji miejskiej śląskiej aglomeracji oraz wszystkim podróżującym na morzu, w powietrzu i na ziemi – wszelkie potrzebne łaski i obfite dary niebios.
Szczęść Wam Boże”!

 

 

 

Nauczanie ks. Arcybiskupa