Słowo Pasterskie przed Metropolitalnym Świętem Rodziny i pielgrzymką do Piekar Śl.

Archidiecezja Katowicka

2013-05-15

„Wy jesteście solą ziemi.
Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?” (Mt 5,13)

Słowo Pasterskie przed Metropolitalnym Świętem Rodziny
 i pielgrzymką mężczyzn i młodzieńców
do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich

    Umiłowani Siostry i Bracia!

    Wpatrujemy się dziś w Chrystusa wstępującego do nieba i nakazującego nam, byśmy – na wzór Apostołów – „byli Jego świadkami, aż po krańce ziemi” (por. Dz 1,8). On sam zapewnia nas o stałym działaniu Ducha Świętego, który napełnia swą mocą Kościół, uzdalniając go do dzieła ewangelizacji: do ubogacania życia poszczególnych osób i całych wspólnot ludzkich Dobrą Nowiną o zbawieniu (por. Łk 24,49). Jako uczniowie Chrystusa winniśmy podejmować to zadanie z odwagą i wytrwałością, niezależnie od czasów i uwarunkowań społeczno-kulturowych, w jakich żyjemy. Szczególnie dziś – gdy przeżywamy Rok Wiary – wezwani jesteśmy, by umacniać naszą osobową relację z Jezusem, bo ta pełna ufności zażyłość przemienia nasze rodziny, wspólnoty wiary i społeczeństwa.

Drodzy Diecezjanie!

    Z radością was informuję, że już po raz szósty – w dniach od 18 maja do 2 czerwca – będziemy obchodzili Metropolitalne Święto Rodziny. Przeżyjemy je pod hasłem „Rodzina wiarygodna”. W tym prostym określeniu kryją się trzy słowa: rodzina, wiara i godność. Słowa te, połączone ze sobą, wyrażają głębokie przekonanie, że podniesiony do rangi sakramentu związek mężczyzny i kobiety, staje się zalążkiem wspólnoty zasługującej na pełne zaufanie. Rodzina oparta na wierze w Boga i na poszanowaniu ludzkiej godności, zawiera w sobie zalążki wszystkich relacji określających właściwy kształt ludzkiego życia: w rodzinie przychodzimy na świat, odkrywamy wartości, uczymy się podejmowania decyzji, gościnności oraz gotowości do otaczania opieką nowego życia. To właśnie w kochającej się rodzinie, dzieci znajdują przestrzeń do wzrastania w wolności, miłości i odpowiedzialności.
    Program szóstej edycji Metropolitalnego Święta Rodziny jest bardzo bogaty. Modlitwa i koncerty, imprezy sportowe, festyny, pikniki rodzinne, spektakle teatralne, a także konkursy i wykłady – to tylko niektóre propozycje dwutygodniowego świętowania. Więcej informacji umieszczono na plakatach wywieszonych w parafialnych gablotkach, w specjalnym dodatku „Gościa Niedzielnego” oraz na stronie internetowej: www.swieto-rodziny.pl. Powyższe wydarzenia objęli swym patronatem biskupi Metropolii Katowickiej oraz liczne media, z Programami Pierwszymi Polskiego Radia i Telewizji na czele. W ten sposób świętowanie rodziny w województwie śląskim i opolskim nabierze wymiaru ogólnopolskiego.
Główny ciężar organizacji Metropolitalnego Święta Rodziny wzięły na siebie władze samorządowe, Górnośląski Związek Metropolitalny „Metropolia Silesia”, stowarzyszenia, organizacje społeczne, członkowie ruchów katolickich oraz wierni z wielu parafii. Tak imponujące zaangażowanie osób i podmiotów jednoznacznie potwierdza, że rodzina cieszy się niezmiennie wielkim szacunkiem i poparciem społecznym. Jest po prostu wiarygodna.

Bracia i Siostry!

Świętowanie rodziny pragniemy zainaugurować modlitwą, celebracją Mszy Świętej w niedzielę 19 maja br. o godz. 12 w katedrach w Katowicach, Gliwicach i Opolu.
Do udziału w tej Eucharystii w katowickiej archikatedrze zapraszam całe rodziny: dziadków i babcie, rodziców i dzieci. Najmłodszym – razem z koncelebrującymi kapłanami – udzielimy indywidualnego błogosławieństwa, podobnie i matkom w stanie błogosławionym.
Podczas Metropolitalnego Święta Rodziny po raz kolejny zagoszczą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego polscy wydawcy katoliccy, prezentując swoje książki. Cenną, naukową podbudową Metropolitalnego Święta Rodziny będzie XXII Sympozjum Piekarskie zorganizowane pod hasłem: „Świętowanie niedzieli, jako kwestia społeczno-etyczna”.


Wszystkich fanów muzyki chrześcijańskiej nie powinno zabraknąć po południu 30 maja – tj. w Uroczystość Bożego Ciała – w Mysłowicach, na jednym z największych w Polsce koncertów tego typu muzyki. Z kolei 2 czerwca, m.in. w Katowicach i Wodzisławiu Śląskim, wyruszą „Marsze dla życia i rodziny” organizowane już w ponad stu polskich miastach. Zapraszam do uczestniczenia w tych ważnych wydarzeniach! Bądźmy razem, aby cieszyć się pięknem rodziny i ukazywać jej fundamentalne znaczenie dla całego życia społecznego!
Ważnym wydarzeniem naszego świętowania rodziny, przeżywanego w Roku Wiary, będzie pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich. Serdecznie zapraszam do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w niedzielę 26 maja br.

 

Drodzy Pielgrzymi!

Jak „sól może utracić swój smak” (Mt 5,13), tak również wiara i miłość chrześcijan zagrożone są „zwietrzeniem”. Tymczasem, Chrystus powołuje nas do dawania świadectwa tak, aby „ludzie widzieli nasze dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie” (Mt 5,16). Realizacja tego zadania jest niemożliwa bez otwarcia naszych serc i umysłów na Bożą łaskę. Dlatego wraz z Maryją, Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, prośmy o nią Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Błagajmy, by On sam obdarzył nas „światłymi oczami serca, tak, byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania i (...) czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących” (por. Ef 1,17-19).
Na Piekarskim Wzgórzu spotkamy się w Dniu Matki. Ufam więc, że nikogo z Was nie zabraknie u stóp Matki Chrystusa i naszej. Zapraszam serdecznie dziadków, ojców i synów; zapraszam przedstawicieli tradycyjnych śląskich zawodów, świata kultury, środowisk naukowych i akademickich. Podobnie jak w ubiegłym roku, bardzo liczę na obecność liturgicznej służby ołtarza: ministrantów, lektorów oraz nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, a także mężczyzn i młodzieńców należących do kościelnych ruchów i stowarzyszeń, w tym do Ruchu Światło-Życie. Wraz z jego członkami, nasz Kościół lokalny modli się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Umiłowani w Chrystusie!

W tym roku na Piekarskim Wzgórzu będzie się z nami modlił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski oraz ksiądz kardynał Dominik Duka, arcybiskup Pragi. Prymas Czech będzie przewodniczył Mszy Świętej i wygłosi do nas Słowo Boże. Jest on wyjątkowym świadkiem i ofiarą prześladowań Kościoła na terenie byłej Czechosłowacji, w czasach reżimu komunistycznego. Wtedy to ówczesne władze odebrały mu pozwolenie na pełnienie funkcji kapłańskich, prowadził tzw. duszpasterstwo podziemne. W Piekarach podzieli się z nami przeżywaniem swej wiary i swej misji pasterskiej. Z pewnością wskaże też na historyczne związki Matki Boskiej Piekarskiej z mieszkańcami Pragi.
    Seniorów, chorych i tych, którzy nie będą mogli pielgrzymować do Piekar, zachęcam do duchowej łączności dzięki transmisji Mszy św. w satelitarnej Telewizji Polonia. Z kolei Redakcja Katolicka Telewizji Polskiej Programu Pierwszego przeprowadzi w południe 26 maja bezpośrednią relacje z Piekarskiego Sanktuarium w ramach programu pt.: „Między ziemią a niebem”.
    Na dzisiejszą Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – na czas przeżywania Metropolitalnego Święta Rodziny oraz pielgrzymowania do Matki Sprawiedliwości
i Miłości Społecznej – z serca wszystkim błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI

Katowice, 2013-05-10

Nauczanie ks. Arcybiskupa