Historyczna szansa zbudowania nowej jakości relacji

Apel Metropolity Górnośląskiego w związku z pierwszym posiedzeniem zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Katowice, 26.08.2017 r.

Sebastian

2017-08-28

Kościół katolicki w województwie śląskim wielokrotnie i jednoznacznie udzielał poparcia sprawie utworzenia samorządowej metropolii, co ostatecznie stało się faktem dzięki decyzjom rządu, parlamentu i Prezydenta RP, który osobiście 4 kwietnia br. w Katowicach złożył podpis pod ustawą.

Dalsze losy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są teraz w rękach 41 samorządów miast i gmin naszego województwa – one zadecydują, kto i jakimi sposobami będzie kładł jej fundamenty, budował jej struktury i zarządzał Metropolią, z którą mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia wiążą uzasadnione nadzieje na poprawę jakości życia najbardziej uprzemysłowionej aglomeracji naszego kraju.

W związku z tymi oczekiwaniami zwracam się do uczestników pierwszego posiedzenia zgromadzenia metropolitalnego, aby pamiętali, że dobro wspólne wymaga, by zaangażowanie w służbę na rzecz jego urzeczywistnienia było pełne; to znaczy nieoparte na okrojonych wizjach, podporządkowanych cząstkowym korzyściom, jakie można z niego czerpać, ale na logice, która dąży do podejmowania coraz szerszej odpowiedzialności (por. encyklika Jana XXIII o współczesnych przemianach społecznych Mater et magistra).

Powstanie Metropolii stwarza historyczną szansę zbudowania nowej jakości relacji społecznych i samorządowych, ukierunkowanych ku przyszłości! Nie wolno jej zaprzepaścić ani storpedować!

Niech świadomość odpowiedzialności za losy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i pamięć o tym, jak wiele nas łączy, towarzyszy jej pierwszemu posiedzeniu!

Wszystkich jego uczestników zawierzam Matce Bożej Częstochowskiej, którą w Piekarach Śląskich czcimy jako Matkę Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

                                           

+ Wiktor Skworc

ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

Katowice, uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia 2017 r. 

Nauczanie ks. Arcybiskupa