List Księdza Arcybiskupa do Kapłanów

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Chorych skierował list do kapłanów

Abp Wiktor Skworc

2018-02-11

Drodzy Bracia Kapłani!

Posługa, jaką Kościół niesie chorym i osobom, które się nimi opiekują, musi być kontynuowana z wciąż odnawianą energią, z wiernością poleceniu Pana (por. Łk 9,2-6; Mt 10,1-8; Mk 6,7-13) i zgodnie z bardzo wymownym przykładem jego Założyciela i Nauczyciela. To pierwsze słowa tegorocznego orędzia papieża Franciszka na XXVI Światowy Dzień Chorego, obchodzony corocznie 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Zachęta papieża powinna nas mobilizować do aktywności wobec chorych w naszych parafiach (w szpitalu, domu pomocy społecznej, hospicjum). 

Zachowując tradycję comiesięcznych odwiedzin chorych z posługą sakramentalną, należy zachęcać ich do uczestnictwa we Mszy św. transmitowanej przez różnego rodzaju media, a także proponować sprawowanie co jakiś czas Eucharystii w ich domach (por. II SAK, 388). Odwiedziny niech będą również okazją, by mobilizować do przyjęcia sakramentu chorych (por. II SAK, 387) oraz do częstego przyjmowania Ciała Pańskiego dzięki posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. 

Światowy Dzień Chorego jest także dobrym czasem na promowanie nowych inicjatyw, do których należy chociażby tzw. Apostolstwo zdrowia. To grupa, która krzewi umiłowanie Eucharystii i modli się w intencji ludzi chorych, szczególnie na chorobę nowotworową. Spotkania Apostolstwa – zainicjowane w parafii św. brata Alberta na Kleszczówce w Żorach – mogą mieć strukturę trzyczęściową. Centrum stanowi celebracja Mszy św., z której wypływa adoracja połączona z błogosławieństwem lourdzkim. Trzecia część ma charakter spotkania formacyjnego, które mogą prowadzić zaproszeni goście, m.in. kapelani szpitalni, lekarze różnych specjalności (onkolog, psychiatra, psycholog) oraz pary małżeńskie. Wspólnoty Apostolstwa zdrowia organizują się także w innych parafiach. Zachęcam wszystkich Duszpasterzy do tworzenia takich nowych wspólnot. W każdej parafii są osoby zmagające się z trudną chorobą nowotworową, którym duszpasterz powinien towarzyszyć! 

Drodzy Bracia! 

Wyrażam wdzięczność każdemu z Was za posługę wśród chorych i cierpiących, za spełnianie wobec nich uczynków miłosierdzia. Z okazji Dnia Chorego polecam waszej modlitewnej pamięci naszych chorych współbraci-kapłanów. 

Za papieżem Franciszkiem: Maryi, Matce czułości, pragniemy powierzyć wszystkich chorych na ciele i duchu, aby umacniała ich nadzieję. Prośmy Ją także, aby nam pomagała być otwartymi na chorych braci. Kościół wie, że potrzebuje specjalnej łaski, aby mógł sprostać swojej posłudze ewangelicznej w zakresie opieki nad chorymi. Toteż zjednoczmy się wszyscy w modlitwie do Matki Pana, błagając usilnie, aby każdy członek Kościoła przeżywał z miłością powołanie do służby życiu i zdrowiu. 

Z serdecznym pozdrowieniem i darem pasterskiego błogosławieństwa

 

    † Wiktor Skworc 
                                          ABP_PODPIS_najnowszy.jpg
                                          ARCYBISKUP METROPOLITA
                                          KATOWICKI

 

Katowice, 23.01.2018 r. 

VA I – 7847/18 

Nauczanie ks. Arcybiskupa, Inne, Odezwy, Pozdrowienia