List pasterski na początek czasu wakacyjnego i urlopowego

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, niedziela 24.06.2018 r.

Abp Wiktor Skworc

2018-06-23

Siostry i Bracia! Drodzy Diecezjanie!

1.Obchodzimy dziś uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który otwierając dzieje Nowego Testamentu jednoznacznie wskazał na Jezusa z Nazaretu jako na posłanego przez Boga Mesjasza – Zbawiciela, Syna Bożego.

Misją Jana było wołanie: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” i udzielanie pokutującym chrztu w rzece Jordan. Jego nauczanie pozostawało w harmonii z surowym i pełnym umartwienia życiem. Dzięki niemu silne poruszenie religijne ogarnęło całą Palestynę. Żywsze stało się oczekiwanie na Mesjasza.

Słowami i czynami Jan dawał świadectwo prawdzie. Nie lękał się władców, nie łudził się pochwałami tłumów, nie ulegał naciskom faryzeuszów, lecz wołał: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie Jemu ścieżki”. Oświadczył też: „Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany. (…) Potrzeba, aby On wzrastał, a ja się umniejszał”. To wyznanie najlepiej charakteryzuje Jana Chrzciciela, który rozpoznał swoje powołanie i wiernie je zrealizował. Ostatecznie oddał życie w obronie prawa Bożego i w ten sposób do końca wypełnił swoją misję.

Wpatrując się dzisiaj w św. Jana Chrzciciela, który wiernie spełnił swoje prorockie posłannictwo, uświadamiamy sobie, że także my, jako ochrzczeni i napełnieni Duchem Świętym, mamy misję do spełnienia. Jest to misja świadectwa o Chrystusie Zmartwychwstałym, potrzebnego wszędzie tam, gdzie pracujemy, żyjemy, a więc w rodzinie, wśród przyjaciół, w galeriach handlowych, na uczelni, w przestrzeni publicznej – choćby się wydawało, że to apostolstwo nie jest istotne i nie przechyli wagi na rzecz sprawy Bożej. Od nas, wysłańców Chrystusa zależy, by ludzie nie chodzili w ciemnościach, lecz kroczyli ewangelicznymi drogami światła, które prowadzą do życia wiecznego.

Drodzy Diecezjanie!

Takie właśnie posłannictwo – w duchu św. Jana Chrzciciela – powierza nam dzisiaj Pan. Winniśmy przygotowywać Mu drogi, być Jego zwiastunami, wskazującymi na Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Zgodność między słowem a postępowaniem jest najlepszym świadectwem naszej wiary, potwierdzeniem prawdziwości tego, w co wierzymy i co głosimy. Istotną cechą człowieka głoszącego Chrystusa jest troska o to, aby On wzrastał, nawet kosztem naszego poniżenia.

Takiej postawy uczy nas papież Franciszek, którego możemy słuchać w każdą niedzielę w południe dzięki telewizyjnej transmisji modlitwy Anioł Pański z Watykanu. Zachęcam do wspólnej modlitwy z Ojcem Świętym i do wsłuchiwania się w jego krótkie coniedzielne przesłania, które niewątpliwie ubogacą świętowanie niedzieli i umocnią naszą więź z Kościołem powszechnym, budowanym przez Ducha Świętego na okręgu ziemi.

2.Siostry i Bracia! Dzieci i wszyscy Młodzi!

Dobiegł końca rok szkolny. W dzisiejszą niedzielę z wdzięcznością ogarniamy myślą i sercem wykonaną pracę dydaktyczną i katechetyczną. Dziękujemy Bogu za szczególnie zaangażowanych w tę pracę nauczycieli i wychowawców oraz katechetów: duchownych, zakonnych i świeckich. Dziękujemy im za trud i poświęcenie w przekazywaniu wiedzy, za wysiłek wychowawczy, za głoszenie Ewangelii i budowanie wspólnoty Kościoła. Dziękujemy rodzicom, duszpasterzom, środowiskom parafialnym, grupom młodzieżowym i dziecięcym; tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju młodego pokolenia.

Nie można nie wspomnieć zakończenia roku akademickiego w wyższych uczelniach naszej metropolii. Niedawno świętowaliśmy zakończenie 50. Roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim, który wraz z innymi uczelniami tworzy w naszym regionie liczące się środowisko naukowe, zmieniające oblicze i charakter Górnego Śląska.

Bracia i Siostry!

Rozpoczyna się czas wakacji i urlopowych wyjazdów. Dla wielu będzie to czas zasłużonego odpoczynku, poznawania nieznanych miejsc. Dla innych okres wzmożonej pracy, także duszpasterskiej. Czas wakacji to czas błogosławiony, to Boży dar, który trzeba wykorzystać i przeżyć jak najlepiej. Trzeba zrobić wszystko, aby go nie zmarnować, lecz sprawić, by był czasem mądrego odpoczynku i wzrastania „w mądrości u Boga i u ludzi” (por. Łk 2,52). Trzeba szukać tego, co ubogaca nasze człowieczeństwo i pogłębia naszą relację z Bogiem. Taką piękną formą przeżywania wakacji są pielgrzymki i rekolekcje. Bóg zapłać tym, którzy korzystają z takich form religijnego ubogacenia i je organizują. Bóg zapłać za trud pieszego pielgrzymowania do Częstochowy i do innych sanktuariów. Oby na tych szlakach nie zabrakło również Piekar Śląskich, gdzie 19 sierpnia przybędą parafialne grupy kobiet i dziewcząt, aby uczestniczyć w tradycyjnej pielgrzymce do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

Bracia i Siostry!

Udając się na zasłużony urlop i wypoczynek, nie wolno zapominać o sprawach bezpieczeństwa na drogach, nad wodą i wszędzie tam, gdzie wypoczywamy. Apeluję o poczucie odpowiedzialności za siebie, za rodzinę i za wszystkich innych! Nie narażajmy własnego życia ani życia naszych bliźnich zwłaszcza na drogach, na których ciągle giną ludzie, o czym świadczą zatrważające dane o ofiarach śmiertelnych podawane przez policję po każdym weekendzie. Nikt też nie wróci życia ani zdrowia tym młodym, którzy bezmyślnie sięgają po alkohol, narkotyki i dopalacze. Trzeba społecznej solidarności i zdecydowanego sprzeciwu wobec tych, którzy zbijają fortuny na ludzkich słabościach, niewiedzy i bezmyślności, by urlopy i wakacje były wolne od tego typu zagrożeń. Potrzeba aktywności państwa, które powinno chronić swoich obywateli oraz współpracy wszystkich środowisk odpowiedzialnych za wychowanie młodych, aby okres wakacji nie stał się czasem demoralizacji.

Niech okres urlopów i wakacji będzie również okazją do duchowego wzrostu. Mając więcej wolnego czasu ofiarujmy go też Bogu uczestnicząc w niedzielnej Mszy św.; nie zaniedbując codziennej modlitwy, na którą często w zabieganej codzienności nie mamy czasu. Pamiętajmy też o tym, że na każdym lotnisku jest kaplica. To miejsce refleksji i modlitwy, gdzie przed podróżą warto wstąpić, aby powierzyć siebie i swoich bliskich Bożej Opatrzności wołając: „Kto się w opiekę odda Panu swemu” (por. Ps. 91).

3. Drodzy Diecezjanie!

Na naszym wakacyjnym szlaku chcemy skierować nasze myśli, serca, ale i kroki, do Mikołowa, aby przeżyć uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Mikołowskiej, Matki Miłosierdzia, która odbędzie się 5 sierpnia w tamtejszej bazylice św. Wojciecha.

Początki kultu Matki Bożej Mikołowskiej sięgają XVIII wieku, kiedy ówczesny proboszcz sprowadził z Rzymu do Mikołowa obraz Salus Populi Romani(Ocalenie Ludu Rzymskiego). W 1955 r. kopię obrazu, nazywanego również wizerunkiem Matki Bożej Śnieżnej, ze starego kościoła uroczyście przeniesiono do nowej świątyni pw. św. Wojciecha, w której Matka Boża także obecnie doznaje czci.

Uroczystość koronacji jest ważna nie tylko dla mikołowskiej parafii, ale i dla całej Archidiecezji Katowickiej. Dlatego już dzisiaj zapraszam duszpasterzy i wiernych do udziału w tym święcie Maryi, naszej Matki i Królowej.

Prośmy Boga Wszechmogącego, aby podniosły akt koronacji mikołowskiego wizerunku przyczynił się do wzrostu maryjnej pobożności i pomnożył naszą wiarę. Przez wstawiennictwo Maryi powierzajmy nasze wakacyjne szlaki: Matko Dobrej Drogi, nadziejo nasza, weź nas w swoją opiekę, prowadź nas dobrą drogą, wstawiaj się za nami przed Bogiem Ojcem Przedwiecznym. Wzywamy Twej pomocy, abyśmy z pomocą Ducha Świętego mogli pielgrzymować drogą życia. Przyzywamy Twej pomocy; okryj nas płaszczem Twej łaski, spraw, Oblubienico Ducha Świętego, aby zstąpiły na nas Jego dary. Okryj nas swoją łaską i blaskiem Twej wspaniałości.

Na czas pielgrzymowania, wytchnienia i wakacyjnych wędrówek udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

† Wiktor Skworc

ARCYBISKUP METROPOLITA

KATOWICKI

Katowice, 24 czerwca 2018 r., w uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

VA I – 7894/18

Nauczanie ks. Arcybiskupa, ARCYBISKUP METROPOLITA, NAUCZANIE, Listy Pasterskie