Informacja 38/08/2012

Archidiecezja Katowicka

2012-09-03

Katowice: Dzień Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa
Tradycyjnie, w pierwszą sobotę września, 2 września br., w archidiecezji katowickiej przeżywany będzie Dzień Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa, połączony z pielgrzymką kapłanów. W tym roku duszpasterskim – którego hasłem są słowa: „Kościół naszym domem” – prezbiterzy archidiecezji, duchowni pracujący duszpastersko na terenie archidiecezji oraz diakoni i alumni Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, przybędą do katowickiej archikatedry pw. Chrystusa Króla. Pielgrzymka rozpocznie się o godz. 10.00.
Jak podkreślił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc w odczytanym we wszystkich parafiach archidiecezji „Zaproszeniu do modlitwy o uświęcenie kapłanów”, w czasie sobotniego spotkania mocno wybrzmi wezwanie św. Pawła, który w liście do Tesaloniczan pisał: „Wolą Bożą jest wasze uświęcenie” (1 Tes 4,3). Abp Skworc zaznaczył, że słowa te skierowane są do wszystkich chrześcijan, szczególnie jednak do tych, którzy przyjęli zaproszenie do naśladowania Jezusa Chrystusa i z Jego upoważnienia – poprzez sakrament kapłańskich święceń – stali się „szafarzami uświęcenia” braci i sióstr w wierze.
„Właśnie Was – naszych Braci i Siostry w wierze – zachęcam i serdecznie proszę o włączenie się w modlitwę o uświęcenie duchowieństwa: w modlitwę prezbiterów za samych siebie i za wszystkich braci w kapłańskiej posłudze” – napisał metropolita katowicki. „Niech to duchowe zjednoczenie całego Ludu Bożego naszej archidiecezji trwa również w pierwszą niedzielę września i będzie przedłużone w intensywnej modlitwie – o nowe, liczne i święte powołania do wyłącznej służby Ewangelii – w każdy I czwartek miesiąca. Pamiętajmy, że dzieło nowej ewangelizacji potrzebuje kapłanów, którzy „w pełni przeżywają tajemnice Chrystusa” i potrafią wypracować prawdziwie ewangeliczny styl duszpasterskiego życia (por. Pastores dabo vobis,18)” - zaapelował.
Decyzją metropolity katowickiego we wszystkich kościołach archidiecezji 1 i 2 września br. odmawiana będzie „Modlitwa za kapłanów”, której autorką jest św. Faustyna.

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny