Katowice: 10-lecie Funduszu Stypendialnego im. ks. Szramka

Archidiecezja Katowicka

2013-01-23

W sobotę, 12 stycznia br. o godz. 14.30 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach (kościół mariacki) odbędzie się spotkanie z okazji dziesięciolecia Funduszu Stypendialnego im. bł. ks. Emila Szramka. Spotkanie odbędzie się w przeddzień 71. rocznicy męczeńskiej śmierci patrona Funduszu w obozie w Dachu. W spotkaniu weźmie udział metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, który będzie przewodniczył Mszy św.

 

Stypendia im. Bł. Ks. Emila Szramka otrzymało dotychczas 618 uczniów. Otrzymuje je zdolna młodzież pochodząca z ubogich rodzin. Celem funduszu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Stypendyści w czasie wakacji odbywają kilkudniowe spotkanie formacyjne.

 

Bł. ks. Emil Szramek był w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej proboszczem parafii mariackiej w Katowicach. Znany był jako żarliwy duszpasterz, gorliwy patriota, działacz społeczny i narodowy w okresie Powstań Śląskich i Plebiscytu, badacz historii i kultury Śląska, mecenas sztuki, budowniczy katowickiej katedry. Zginął męczeńską śmiercią 13 stycznia 1942 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau. Beatyfikował go papież Jan Paweł II w 1999 r. jako jednego ze 108 polskich męczenników II wojny światowej.

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny