Katowice: Dzieła pokuty i czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w intencji pokoju w Syrii

Archidiecezja Katowicka

2013-09-03

Do podjęcia dzieł pokuty (w tym postu) oraz czuwania przed Najświętszym Sakramentem w intencji pokoju w Syrii wezwał wiernych archidiecezji katowickiej metropolita katowicki abp Wiktor Skworc w odpowiedzi na niedzielny apel papieża Franciszka.

 

W słowie zamieszczonym na stronie archidiecezji oraz skierowanym do parafii abp Skworc napisał m. in.:

 

„Mając na względzie powagę sytuacji, cierpienie niewinnych osób, a szczególnie przyszłość dzieci w krajach dotkniętych wojnami, Ojciec Święty ogłosił w całym Kościele najbliższą sobotę tj. 7 września br., dniem postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie. Do tego duchowego dzieła zaprosił również chrześcijan niekatolickich, wyznawców innych religii oraz ludzi dobrej woli. Ponieważ ludzkość potrzebuje widzieć gesty pokoju oraz słyszeć słowa nadziei, papież Franciszek do modlitewnej jedności zaprosił przede wszystkim Kościoły partykularne na całym świecie.

 

Odpowiadając na apel Ojca Świętego, wzywam wiernych archidiecezji katowickiej – duchownych, osoby życia konsekrowanego i świeckie – do podjęcia dzieł pokutnych (m.in. postu), jak również do modlitwy w intencjach wyznaczonych przez papieża Franciszka. Trwając w jedności z modlącymi się w najbliższą sobotę na Placu Świętego Piotra, proszę, aby we wszystkich parafiach archidiecezji katowickiej wierni wraz ze swoimi duszpasterzami czuwali przed wystawionym Najświętszym Sakramentem”.

 

Adoracja ma się rozpocząć w sobotę, 7 września br., po Mszach św. wieczornych i trwać do godz. 21.00.

 

„Zgodnie z wolą Ojca Świętego, „prośmy Maryję, aby pomagała nam odpowiadać na przemoc, na konflikt i na wojnę siłą dialogu, pojednania i miłości. Ona jest Matką: niech Ona pomoże nam znaleźć pokój; wszyscy jesteśmy Jej dziećmi!”. Maryjo, Matko Pokoju, módl się za nami!” – wezwał metropolita katowicki.

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny