Jankowice Rybnickie: Pielgrzymka Akcji Katolickiej

Archidiecezja Katowicka

2013-09-21

W sobotę, 21 września br. odbędzie się w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Jankowicach Rybnickich X Pielgrzymka Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej. Mszy św. przewodniczyć będzie i homilię wygłosi metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

 

Szczegółowy program pielgrzymki:

 

10.00 - Powitanie pielgrzymów - ks. dziekan Tadeusz Stachoń.

10.10 - Msza św. koncelebrowana z homilią pod przewodnictwem JE ks. Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca.

11.10 - Wręczenie dyplomów „Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej”.

11.25 - Odwiedzenie Studzienki.

12.40 - Poczęstunek.

13.15 - Historia Sanktuarium Najświętszego Sakramentu – ks. dziekan Tadeusz Stachoń.

13.35 - „Być solą ziemi”. – ks. Piotr Szołtysik - archidiecezjalny asystent kościelny Akcji Katolickiej.

13.25 - Informacje z życia Akcji Katolickiej. Ogłoszenie tematów i terminów przeprowadzenia XIII Konkursu Literackiego oraz VI Turnieju Szachowego o Puchar Prezesa Akcji Katolickiej (Rozdanie plakatów)

13.40 - Nabożeństwo i Akt zawierzenia członków i asystentów kościelnych Akcji Katolickiej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

14.00 - Błogosławieństwo sakramentalne. Zakończenie pielgrzymki.

 

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. Jego nazwa pojawia się już w motu proprio Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice „Ubi arcano” w roku 1922. Ten sam papież w encyklice „Divini Redemptoris” wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwija się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny