Kraków Łagiewniki: Poświęcenie kaplicy Matki Boskiej Piekarskiej

Archidiecezja Katowicka

2014-05-22

Poświęcenie kaplicy (oratorium) z obrazem Matki Boskiej Piekarskiej w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie Łagiewnikach odbędzie się w piątek, 23 maja br. o godz. 17.00

z udziałem metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza i metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca.

Kaplica piekarska mieści się w kościele dolnym, wśród 8 oratoriów, które stanowią miejsce modlitewnego wyciszenia i skupienia. Oratoria poświęcone są Najświętszej Maryi Pannie, której losy swoje i całego świata zawierzył Jan Paweł II w papieskim zawołaniu „Totus Tuus”.

Znajdują się w nich wizerunki Matki Bożej przekazane z różnych części świata. Oprócz obrazu Matki Boskiej Piekarskiej można tam zobaczyć również wizerunek Maryi z Loreto, Santa Maria Maggiore w Rzymie, z Guadelupe i Częstochowy.

Kaplica, która zostanie poświęcona w najbliższy piątek, upamiętnia obecność kardynała Karola Wojtyły na Wzgórzu Piekarskim podczas pielgrzymek męskich w latach 1965-1978, oraz wizytę św. Jana Pawła II na katowickim Muchowcu w 1983 r.

Projektantem wnętrza kaplicy piekarskiej w Krakowie Łagiewnikach jest Tadeusz Kostoń z Chorzowa.

Posłuchaj:

Wypowiedź metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca

Wypowiedź ks. Leszka Makówki, dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny