Wręczenie stypendiów im. bł. ks. Emila Szramka

Archidiecezja Katowicka

2014-06-11

86 młodych osób z terenu archidiecezji katowickiej otrzyma w tym roku stypendia im. bł. ks. Emila Szramka.

Uroczyste wręczenie odbędzie się w czwartek, 12 czerwca br. o godz. 15.00 w gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego.

Kandydatów do stypendium zgłaszają księża proboszczowie. Otrzymują je zdolni i pracowici uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych, uczniowie szkół średnich oraz studenci pierwszego roku. W pierwszej kolejności otrzymuje je młodzież z rodzin dotkniętych bezrobociem. Stypendyści w czasie wakacji odbywają kilkudniowe spotkanie formacyjne.

Stypendia im. bł. ks. Emila Szramka początkowo przyznawała redakcja „Gościa Niedzielnego”. Ponieważ potrzebujących było coraz więcej, powołany został Fundusz Stypendialny im. bł. ks. Emila Szramka, który wspomaga finansowo młodych, zdolnych, niezamożnych uczniów i studentów. Stypendyści w czasie wakacji odbywają też kilkudniowe spotkanie formacyjne.

Bł. ks. Emil Szramek był w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej proboszczem parafii mariackiej w Katowicach. Znany był jako żarliwy duszpasterz, gorliwy patriota, działacz społeczny i narodowy w okresie Powstań Śląskich i Plebiscytu, badacz historii i kultury Śląska, mecenas sztuki, budowniczy katowickiej katedry. Zginął męczeńską śmiercią 13 stycznia 1942 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau. Beatyfikował go papież Jan Paweł II w 1999 r. jako jednego ze 108 polskich męczenników II wojny światowej.


Posłuchaj: Wypowiedź ks. Roberta Kaczmareka, przewodniczącego kapituły Funduszu Stypendialnego im. bł. ks. Emila Szramka

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny