Pierwsza sesja plenarna II Synodu Archidiecezji Katowickiej

Archidiecezja Katowicka

2015-03-11

II Synod Archidiecezji Katowickiej wkracza w decydującą fazę. Pierwsza sesja plenarna Synodu odbędzie się w sobotę, 14 marca br., w auli gmachu Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach.

Po raz pierwszy blisko 240 członków Synodu zgromadzi się, by obradować nad projektami uchwał przygotowanymi przez komisje tematyczne w ramach długiego procesu obejmującego szerokie konsultacje w Archidiecezji.

Synod diecezjalny jest najważniejszym ciałem doradczym biskupa. Zadaniem katowickiego Synodu jest przegląd życia duszpasterskiego archidiecezji pod kątem wyzwań, jakie stawia przed nim współczesność. Chodzi o umocnienie dobrych praktyk i tradycji, poprawienie tego, co nie działa zbyt dobrze oraz - co niezwykle ważne - ustalenie priorytetów duszpasterstwa archidiecezji. Członkami Synodu - a jest ich 239 - są między innymi księża wybrani w dekanatach, świeccy zgłoszeni przez parafialne zespoły synodalne i wybrani przez Archidiecezjalną Radę Duszpasterską, dziekani, członkowie rady kapłańskiej Archidiecezji (pełna lista: http://www.synodkatowice.pl/,918).

Pierwsza sesja plenarna poświęcona będzie dyskusji nad projektami Komisji ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego i Komisji ds. Kultury. Pierwszy dotyczy różnych aspektów dziedzictwa historycznego Archidiecezji (biblioteczne, archiwalne, muzyczne) i proponuje rozwiązania dotyczące zarówno troski o zachowanie i zabezpieczenie tegoż dziedzictwa, jak i promowania świadomości historycznej - zwłaszcza w odniesieniu do tradycji duszpasterskiej archidiecezji. Drugi projekt dotyczy zwłaszcza stworzenia w Katowicach centrum duszpasterstwa twórców kultury, którego zadaniem - prócz integracji środowiska - byłaby także promocja twórczości.

Wszystkie sesje plenarne (będzie ich co najmniej 10) będą miały podobny przebieg. Rozpoczynać się będą w krypcie katowickiej katedry o godzinie 9.30 Mszą św. i chwilą adoracji. Następnie, o godzinie 10.30 rozpoczną się obrady (prezentacja projektu przez przewodniczącego komisji, dyskusja, zgłaszanie poprawek i głosowania nad nimi) i potrwają maksymalnie do godziny 17.00. Na pierwszej sesji członkowie Synodu złożą uroczyste wyznanie wiary.

WAŻNE! Aula gmachu Wydziału Teologicznego jest w stanie pomieścić tylko członków Synodu, zatem dla dziennikarzy oraz innych osób zainteresowanych śledzeniem obrad na żywo będzie prowadzona transmisja w sali 101 (pierwsze piętro gmachu Wydziału Teologicznego).


Załączniki

Wypowiedź – ks. Grzegorz Strzelczyk, Sekretarz II Synodu Archidiecezji Katowickiej

Apele o modlitwę w intencji Synodu http://synodkatowice.pl/,1010

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny