Archidiecezjalna pielgrzymka chorych, niepełnosprawnych i ich najbliższych do Lourdes

Archidiecezja Katowicka

2015-05-07

Od 10 do 16 maja br. trwać będzie wyjątkowa archidiecezjalna Pielgrzymka chorych, niepełnosprawnych, ich rodzin i diecezjan do Lourdes. Jest ona wpisana w obchody 90-lecia diecezji katowickiej.

„Pielgrzymka jest wydarzeniem wiary i doświadczeniem wspólnoty Kościoła, staje się źródłem łask, ale jednocześnie wiąże się z trudem, poświęceniem oraz otwartością na drugiego w jego inności” – wyjaśniają organizatorzy. „Odpowiadając na przesłanie skierowane przez Matkę Bożą do św. Bernadetty Soubirous, podejmujemy – na wzór wielu krajów – próbę wyjazdu o charakterze diecezjalnym, dając pierwszeństwo osobom doświadczonym cierpieniem i chorobą. Wszak Lourdes nazywane jest światową stolicą chorych. Z tym sanktuarium św. Jan Paweł II związał obchody Światowego Dnia Chorego”.

Pielgrzymi (ok. 400 osób) udadzą się do francuskiego sanktuarium specjalnym pociągiem. Zostanie on podstawiony na dworcu PKP w Katowicach w najbliższą sobotę, 9 maja, o godz. 22.30. Wyjazd zaplanowano w niedzielę, 10 maja, o godz. 00.40.

Pomysłodawcami i koordynatorami przedsięwzięcia są księża: Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach, Wojciech Bartoszek, krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych i Krzysztof Tabath, archidiecezjalny duszpasterz chorych i służby zdrowia. Za stronę merytoryczno-formalną pielgrzymki odpowiada Jolanta Potempa, dyrektor Duszpasterstwa Pielgrzymkowego Archidiecezji Katowickiej.

Uprzywilejowanymi pielgrzymami będą chorzy i niepełnosprawni, choć inicjatywa przeznaczona jest dla wszystkich osób dobrej woli. Organizatorzy zapewniają uczestnikom profesjonalną opiekę medyczną. Udział w pielgrzymce potwierdziło kilkunastu lekarzy o różnych specjalizacjach. Nie zabraknie pielęgniarek. Wszyscy oni jako pielgrzymi włączą się w opiekę nad najbardziej potrzebującymi.

Podczas pobytu w sanktuarium pielgrzymi poznają m.in. miejsca związane z życiem św. Bernadetty, pomodlą się przy Cudownej Grocie, w bazylice Niepokalanego Poczęcia, w tzw. bazylice różańcowej, w podziemnej bazylice św. Piusa X. Wraz z innymi pielgrzymami będą uczestniczyli w międzynarodowej Mszy św., celebrowanej przez abp. Wiktora Skworca, przeżyją Drogę Krzyżową i będą uczestniczyć w wieczornych nabożeństwach oraz procesjach ze świecami. Chętni będą mogli skorzystać z kąpieli w basenach, wypełnionych wodą z cudownego źródła.

 

Posłuchaj: wypowiedź ks. Romana Chromego, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Załącznik: Plakat

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny