XXIV Piekarskie Sympozjum Społeczne

Archidiecezja Katowicka

2015-05-28

„Sprawiedliwość i miłość społeczna. Refleksja interdyscyplinarna w 90-lecie (Archi)diecezji Katowickiej”.

Tak brzmi temat XXIV Piekarskiego Sympozjum Społecznego, które zgodnie z tradycją odbędzie się w przeddzień dorocznej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, 30 maja br. Sympozjum będzie miało miejsce w Miejskim Dom Kultury w Piekarach Śl.

Program sympozjum

godz. 9.30 – otwarcie wystawy filatelistycznej „Jan Paweł II – Papież Pielgrzym" oraz „Madonny Polskie na znaczkach pocztowych"

godz. 10.00 - Otwarcie Sympozjum - - mgr Sława Umińska-Duraj, Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Powitanie -- abp dr Wiktor Skworc, metropolita katowicki

Sesja I /godz. 10.30 - 11.45/

DOŚWIADCZENIA

1. Etyczno-społeczne inspiracje maryjnego tytułu „Matka sprawiedliwości i miłości społecznej”

- ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer (UŚ, Katowice)

2. „Caritas socialis” diecezji katowickiej w latach 1925-1939

- dr Danuta Wróbel (Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów, Panewniki)

3. „Iustitia socialis” Kościoła Katowickiego w czasach zniewolenia i wolności

- ks. dr hab. Henryk Olszar (UŚ, Katowice)

4. Aktualizacja miłości i sprawiedliwości społecznej według Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

- bp dr Adam Wodarczyk (Katowice)

5. Sprawiedliwość społeczna wymogiem Ewangelii czy dewizą (projektem) ideologii?

- O. prof. dr hab. Jan Mazur OSSPE (UPJPII, Kraków)

godz. 11.45 – 12.00 - DYSKUSJA

godz. 12.00 – 12.15 – PRZERWA KAWOWA

Sesja II /godz. 12.15 - 13.30/

ZADANIA

1. Personalistyczne kryterium sprawiedliwości w nauczaniu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

- ks. dr hab. Janusz Szulist, prof. WSKS  (UMK, Toruń)

2. Katolicko-społeczny postulat promowania sprawiedliwości w kontekście radykalnych przemian społeczeństwa przemysłowego. Spojrzenie z Dolnego Śląska.

– ks. dr Krzysztof Adamski (WSD, Świdnica)

3. Miłość i sprawiedliwość społeczna – współczesne konteksty europejskie

- O. dr hab. Kazimierz F. Papciak SSCC (PWT, Wrocław)

4. Kształtowanie etosu sprawiedliwości i form sympatii w relacjach międzyludzkich - perspektywa pedagogiki społecznej i edukacji aksjologicznej

- dr hab. Marek Rembierz (UŚ, Katowice)

5. „Miłujmy się wzajemnie, tak jak Bóg nas umiłował”. Kultura języka jako przestrzeń praktykowania sprawiedliwości i miłości społecznej

- prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (UŚ, Katowice)

godz. 13.30 – 14.00 - DYSKUSJA

godz. 14.00 - Zamknięcie Sympozjum

- ks. dr hab. Antoni Bartoszek, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

godz. 14.15 – Lunch


Wypowiedź: ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, organizator sympozjum

 

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny