Dzień Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa

Archidiecezja Katowicka

2015-09-02

Doroczny Dzień Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa w tym roku będzie obchodzony w Archidiecezji Katowickiej w sobotę, 5 września.

W tym dniu nie tylko wierni modlą się o uświęcenie kapłanów, ale również księża modlą się za siebie nawzajem. Modlitwa ta znajduje szczególny wyraz w pielgrzymce Prezbiterium Archidiecezji Katowickiej do katedry Chrystusa Króla w Katowicach.

Zapraszając wszystkich księży archidiecezji metropolita katowicki abp Wiktor Skworc napisał: „Podczas pielgrzymki będziemy dziękowali Bogu za łaskę powołania naszego Kościoła diecezjalnego przed 90 laty i za poświęcony 60 lat temu kościół katedralny, który symbolizuje moc wiary w Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata”.

Zwracając się bezpośrednio do każdego kapłana abp Skworc stwierdził: „W klimacie wieczernika odnowimy kapłańskie przyrzeczenia i doświadczymy mocy wspólnoty, tak ważnej w sytuacji zamętu i powszechnej atomizacji, która nie omija także wspólnoty Kościoła”. Zgromadzeni na pielgrzymce śląscy księża będą się modlić o zachowanie w jedności z papieżem, z biskupem, z wszystkimi biskupami świata, kapłanami, diakonami i całym ludem chrześcijańskim.

Program pielgrzymki:

- rozpoczęcie w krypcie katedry o godz. 10.00
- wykład ks. prof. Jerzego Myszora
- procesja do katedry
- Eucharystia
- posiłek w Seminarium.

Wypowiedź katowickiego biskupa pomocniczego Marka Szkudło:

 

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny