Podsumowanie letnich wakacji w Archidiecezji Katowickiej

Archidiecezja Katowicka

2015-09-22

Tysiące dzieci, młodzieży i dorosłych uczestniczyło w wakacyjnym letnim wypoczynku organizowanym i finansowanym przez Archidiecezję Katowicką. Na wakacyjne wyjazdy wydano prawie milion złotych.

Niemal dwa tysiące osób skorzystało z wyjazdów organizowanych przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. Podopieczni trzynastu ośrodków katowickiej Caritas odpoczywali w kraju i zagranicą, w tym również uczestniczyli w turnusach rehabilitacyjnych oraz koloniach dla dzieci. Łączny koszt akcji letniej finansowanej przez Caritas Archidiecezji Katowickiej wyniósł ponad 800 tys. złotych.

Katowicka Caritas dodatkowo wsparła sumą 100 tys. złotych wakacyjny wypoczynek organizowany przez Ruch Światło-Życie, Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej oraz ruch Dzieci Maryi.

W wakacyjnych turnusach rekolekcji organizowanych przez Dzieci Maryi w Archidiecezji Katowickiej wzięło udział prawie 1,5 tys. osób. Turnusy odbywały się w dziewięciu miejscowościach, m. in. Brennej, Bystrej, Pogórzu i Zabrzegu. W ich prowadzenie zaangażowanych było ponad 20 księży, klerycy i kilkadziesiąt sióstr zakonnych.

W ponad 20 turnusach rekolekcji dla ministrantów uczestniczyło niemal tysiąc osób. Jeden turnus odbył się w Mołdawii, pozostałe w miejscowościach wypoczynkowych południowej Polski. Jak podkreśla diecezjalny duszpasterz ministrantów ks. Cezariusz Wala, liczba uczestników ministranckich rekolekcji wzrasta. „Program rekolekcyjny to nie tylko szkoły śpiewu, liturgii, poznawanie nowych modlitw i pojęć. To także czas wyjść w góry lub oglądana tego co należy do specyfiki danego miejsca np. wśród najmłodszych uczestników rekolekcji zawsze wielkim powodzeniem cieszy się Studio Filmowe w Bielsku Białej, gdzie dzieci poznają kulisy powstawania takich kultowych - polskich bajek jak np. Bolek i Lolek” – wyjaśnia.

Niespełna 4 tys. uczestników wzięło udział w letnich „oazach” organizowanych przez Ruch Światło Życie w archidiecezji katowickiej. Odbyło się 70 turnusów w 23 punktach. Najwięcej uczestników, prawie 1 400 osób, to młodzież. Odbyły się również m. in. oazy dorosłych i oazy rodzin.

Nie można także zapomnieć o wyjazdach organizowanych w ramach poszczególnych wspólnot czy parafii. Są to różnego rodzaju rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki (m. in. do Santiago, Asyżu, Rzymu), obozy, górskie wyprawy i rowerowe wycieczki. Ich uczestnicy to niepoliczalna rzesza dzieci, młodzieży i dorosłych.

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny