Międzynarodowa konferencja „W trosce o jakość powietrza na Śląsku” (zapowiedź)

Sebastian

2017-02-24

„W trosce o jakość powietrza  na Śląsku” (Pedagogika i duchowość ekologiczna PILGRIM) to temat międzynarodowej konfernecji przygotowanej przez Internationales Bildungsnetzwerk Pilgrim i Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems. Konferencja, zorganizowana w ramach Katolickiej Akademii Nauczycieli i Wychowawców odbędzie się w sobotę, 18 lutego br. w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach. Początek o godz. 10.00.

Konferencja jest związana z rozpoczęciem na Śląsku intensywnej pracy w duchu PILGRIM. PILGRIM to grupa ludzi, dla których ważne jest wychowanie w duchu zróżnicowanego rozwoju połączone z międzywyznaniowością i międzykulturowością. Taka forma kształcenia kieruje uwagę na zabezpieczenie przyszłości poprzez zachęcenie do przemieniającego działania w teraźniejszości.

Hasło PILGRIM „Żyjąc świadomie – budujesz przyszłość” podkreśla, iż świadomość życia to działania proekologiczne, zgodne z uczciwą ekonomią i uwzględniające działania prospołeczne.

„Od najmłodszych lat przekazujemy dzieciom wiele wartości, które kształtują  wrażliwego człowieka. Człowieka budującego lepszą przyszłość. Człowieka kierującego się w swoim działaniu odpowiedzialnością i szacunkiem do wszystkiego co żyje” - mówią inicjatorzy ruchu.

Wszystkie projekty PILGRIM opierają się na czterech wymiarach zrównoważonego rozwoju. Są to: ekologia rozumiana jako troska o środowisko naturalne i rozwijanie postaw proekologicznych. Ekonomia, w której praca traktowana jest jako służba człowiekowi - troska o sprawiedliwy rozwój świata. Kolejny wymiar to społeczeństwo, w którym człowiek żyje z godnością i jest odpowiedzialny społecznie. Wreszcie duchowość jako podstawa dla edukacji i zaangażowania proekologicznego.

Wszystkie przedszkola, szkoły  i  placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz instytucje kulturalne, które w swoim programie w szczególny sposób odwołują się do tych wartości, mogą starać się o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego przynależność do ruchu PILGRIM.

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny