Konferencja z okazji 25-lecia Światowego Dnia Chorego (zapowiedź)

Sebastian

2017-02-26

„Fides et Ratio w służbie człowiekowi choremu, czyli o spotkaniu teologii i medycyny" - to temat konferencji naukowej, która odbędzie się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 27-28 lutego br. Zorganizowana został z okazji 25-lecia Światowego Dnia Chorego.

Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny – Katedra Nauk o Rodzinie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Apostolstwo Chorych, a współorganizatorami Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich,  Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie.

W pierwszym dniu konferencji prelegenci poruszą zagadnienia w obszarze: „Fundamenty spotkania teologii i medycyny", takie jak: znaczenie duchowości w procesie terapii, lekarz jako podmiot realizujący opiekę duchową, a także w dziedzinie „Bioetyka miejscem współpracy między medycyną a teologią": rola poradni bioetycznych, rola argumentów pozamedycznych w pracach komisji bioetycznych czy  wkład teologii w kwestie bioetyczne. Podczas drugiego dnia konferencji zaplanowano 3 sesje: „Uznanie cudu jako miejsce współpracy medycyny i teologii", „Misje miejscem współpracy służby zdrowia i medycyny", „Szpital miejscem współpracy służby zdrowia i Kościoła".

PROGRAM KONFERENCJI

27 LUTEGO 2017 r.

FUNDAMENTY SPOTKANIA TEOLOGII I MEDYCYNY

WPROWADZENIE (9.00)

Dr abp Wiktor Skworc, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach

SESJA I (9.30 -11.30)

TEOLOGICZNO-MEDYCZNE PODSTAWY WSPÓŁPRACY SŁUŻBY ZDROWIA I KOŚCIOŁA

Moderator: dr Mariola Kozubek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

            

Dr n. med. Flavia Caretta (Universita Sacro Cuore, Rzym)

– Znaczenie duchowości w procesie terapii

Dr ks. Maciej Basiuk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

– Biblijne podstawy współpracy medycyny i teologii

Prof. UMK dr hab. Małgorzata Krajnik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy)

– W jaki sposób lekarz może zaspokajać duchowe potrzeby chorych? 

Dyskusja

11.30-12.00  Przerwa kawowa

SESJA II (12.00 -14.00)

BIOETYKA MIEJSCEM WSPÓŁPRACY MIĘDZY MEDYCYNĄ A TEOLOGIĄ 

Moderator – prof. dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Prof. dr hab. n. med. Jan Duława (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

– Granice i ograniczenia medycyny 

Prof. UŚ dr hab. ks. Antoni Bartoszek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

– Wkład teologii w kwestie bioetyczne

Dr hab. prof. UPJPII ks. Andrzej Muszala (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

– Bioetyka jako część codziennego życia. Rola poradni bioetycznych 

Dyskusja

28 LUTEGO 2017 r.

SPOTKANIE TEOLOGII I MEDYCYNY – WYMIAR PRAKTYCZNY

WPROWADZENIE (9.00)

SESJA III (9.15-10.45)

UZNANIE CUDU JAKO MIEJSCE WSPÓŁPRACY MEDYCYNY I TEOLOGII

Moderator: dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr Alessandro de Franciscis (Bureau des Constatations Médicales de Lourdes,

Association Médicale Internationale de Lourdes) 

–  Granice lekarskich kompetencji w procesie orzekania o cudzie

Dr ks. Bogusław Turek CSMA (Podsekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych)

– Procedury orzekania o zaistnieniu cudu 

SESJA IV (10.45-12.15) 

MISJE MIEJSCEM WSPÓŁPRACY SŁUŻBY ZDROWIA I MEDYCYNY

Moderator: dr Wanda Terlecka (Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Częstochowa)

Laura Bazzini (Mary Health of Africa Fontem General Hospital, Kamerun)

–  „Lekarz leczy, Bóg uzdrawia" – doświadczenie Szpitala im. 'Maryja Zdrowie Afryki'  w Fontem (Kamerun)

Prof. dr hab. ks. Jarosław Różański (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

– Misje miejscem współpracy służby zdrowia i Kościoła. Przykład Afryki Subsaharyjskiej

Dyskusja

12.15-12.45  Przerwa kawowa

SESJA V  (12.45 -14.15)

SZPITAL MIEJSCEM WSPÓŁPRACY SŁUŻBY ZDROWIA I KOŚCIOŁA

Moderator: Dr ks. Wojciech Bartoszek (Apostolstwo Chorych, Katowice)

Dr hab. ks. Lucjan Szczepaniak SCJ (Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie)

– Modele duszpasterstwa szpitalnego

Dyskusja panelowa:

– Dr ks. Arkadiusz Zawistowski (Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia, Warszawa)

– Dr Marek Krobicki (Prezes Bonifraterskej Fundacji Dobroczynnej, Kraków)

– Ks. Zbigniew Musielak MI (Accueil Notre Dame, Lourdes)

– Ks. Tomasz Czaja MI (Szpital św. Kamila, Rzym)

PODSUMOWANIE KONFERENCJI:

Dr bp Stefan Regmunt, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny